Ga direct naar de content

Ontwikkeling Dutch Position Statement

Auditieve verwerkingsproblemen
Publicatiedatum: 01 februari 2014

Voor het goed kunnen communiceren is goed spraakverstaan een belangrijke voorwaarde. Binnen de Nederlandse Audiologische Centra wordt verschillend omgegaan met de doelgroep kinderen met klachten over luisteren en verstaan in complexe luistersituaties.

Toon:

Het eerste deelonderzoek is nagenoeg afgerond (publicatie in Journal of Speech Language and Hearing research is geaccepteerd).

Voor het tweede deelonderzoek vond gegevensverzameling plaats op een landelijke studiedag, op 21 mei 2014, met aansluitend een bijscholing. In vijf focusgroepen van negen personen werden de huidige ervaringen, kennis, meningen en knelpunten in kaart gebracht. Docenten en studenten logopedie van Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool Groningen leverden hieraan een bijdrage door middel van het leiden van de groepsgesprekken en het assisteren hierbij. Transcriptie van deze gesprekken vond plaats in de zomer van 2014. Begin 2016 worden de kwalitatieve analyses afgerond en zal hierover een publicatie worden geschreven. 

Een concept artikel over het derde deelonderzoek is inmiddels aangeboden aan een internationaal tijdschrift.

De voorlopige indruk is dat het gelukt is om de diversiteit naar boven te krijgen middels de focusgroepinterviews. Deelnemers gaven na afloop van de studiedag aan verrijkt, verfrist, maar soms ook verward te zijn door kennismaking met ervaringen en werkwijzen van andere audiologische centra.

De studiedag heeft ook interessante casu├»stiek opgeleverd. Elk deelnemend centrum kreeg de opdracht om een passende casus in te dienen, waarover gediscussieerd werd in intervisiebijeenkomsten. De tien resulterende casussen werden na afloop van de studiedag nader geanalyseerd met hulp van twee studenten Logopedie en verwerkt tot een artikel in het vakblad Logopedie (Neijenhuis, Van Herel-de Frel & Dekelver, 2016). Ook uit deze tien casusbeschrijvingen blijkt de diversiteit in benadering.

In april 2016 zullen de onderzoekers deelnemen aan de jaarlijkse conferentie van de Britse vereniging van audiologen, waar gesproken gaat worden over internationale consensus op het gebied van auditieve verwerkingsproblemen.

Op 8 juni 2016 is opnieuw een studiedag georganiseerd voor medewerkers van de audiologische centra. Hier zijn de resultaten van de drie deelonderzoeken gepresenteerd. Ook namen de aanwezigen deel aan een plenaire stemming rondom de inhoud van het Position Statement. In het najaar van 2016 zal de eerste conceptversie voor de FENAC-medewerkers opengesteld worden voor commentaar, waarna de definitieve versie zal worden opgesteld.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.