Ga direct naar de content

Jongeren met een Gehoorbeperking in het Hoger Onderwijs

Publicatiedatum: 01 januari 2016

Een onderzoek naar hoe ervaringen en taalvaardigheden het studiesucces van jongvolwassenen met een gehoorbeperking beïnvloeden.

Toon:

De technologische ontwikkelingen en de invoering van de Wet Passend Onderwijs in augustus 2014, leiden tot de vraag of het hoger onderwijs (hbo- en universitair onderwijs) wel voorbereid is op jongeren met een gehoorbeperking. Kijkend naar de goede prestaties van slechthorende kinderen met technologische hulpmiddelen, is de verwachting dat jongeren met een gehoorbeperking zich in toenemende mate zullen melden bij hogescholen en universiteiten. Tot dusver hebben verschillende onderzoeken zich voornamelijk gericht op de jongere doelgroep, met dit onderzoek worden de ervaringen en vaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking in kaart gebracht. Dit promotieonderzoek richt zich op jongeren met een gehoorbeperking (gehoorimplantaat- (CI) of hoortoesteldragers) en bekijkt welke voorzieningen er binnen het hoger onderwijs getroffen moeten worden om jongeren met een gehoorbeperking deel te laten nemen aan het hoger onderwijs.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.