Menu Zoeken English

Jongeren met een Gehoorbeperking in het Hoger Onderwijs

Promotieonderzoek over jongeren met gehoorbeperking
Publicatiedatum: 01 januari 2016

Een onderzoek naar hoe ervaringen en taalvaardigheden het studiesucces van jongvolwassenen met een gehoorbeperking beïnvloeden.

Toon:

Projectbeschrijving

De technologische ontwikkelingen en de invoering van de Wet Passend Onderwijs in augustus 2014, leiden tot de vraag of het hoger onderwijs (hbo- en universitair onderwijs) wel voorbereid is op jongeren met een gehoorbeperking. Kijkend naar de goede prestaties van slechthorende kinderen met technologische hulpmiddelen, is de verwachting dat jongeren met een gehoorbeperking zich in toenemende mate zullen melden bij hogescholen en universiteiten.

Tot dusver hebben verschillende onderzoeken zich voornamelijk gericht op de jongere doelgroep, met dit onderzoek worden de ervaringen en vaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking in kaart gebracht.

Dit promotieonderzoek richt zich op jongeren met een gehoorbeperking (gehoorimplantaat- (CI) of hoortoesteldragers) en bekijkt welke voorzieningen er binnen het hoger onderwijs getroffen moeten worden om jongeren met een gehoorbeperking deel te laten nemen aan het hoger onderwijs.

Doelstelling

Het in kaart brengen en analyseren van de ervaringen, behoeften en (taal)vaardigheden van

jongeren met een gehoorbeperking, zodat er adviezen kunnen worden geformuleerd voor een
toegankelijk hoger onderwijs voor deze groep.

Dit gebeurt door antwoorden te zoeken op de volgende vragen

  1. Wat zijn de (studie- en onderwijs)ervaringen van jongeren met een gehoorbeperking, zowel binnen als buiten het hoger onderwijs?
  2. Hoe be├»nvloedt de akoestische omgeving van diverse onderwijssituaties in het hoger onderwijs de toegankelijkheid van het onderwijs voor jongeren met een gehoorbeperking?
  3. Hoe presteren jongeren met een gehoorbeperking, zowel binnen als buiten het hoger onderwijs, op testen die de taalvaardigheid Nederlands en Engels meten?
  4. Hoe succesvol presteren jongeren met een gehoorbeperking in het hoger onderwijs kijkend naar hun vakresultaten, studieduur en -rendement?

Het onderzoek

De onderzoeksgroep zal bestaan uit jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud die een CI of hoortoestel dragen en de middelbare school hebben afgerond. Daarnaast is er een deel studenten in het hoger onderwijs en een deel niet-studerend. Omdat de groep jongeren met een CI in Nederland nog te klein is, zijn vanuit Universiteit Gent ook Vlaamse jongeren bij het onderzoek betrokken. Elke jongere uit deze groep wordt gekoppeld aan 3 jongeren zonder gehoorproblemen uit de zogenoemde controlegroep. De twee groepen worden onderzocht en ondervraagd en worden dan vergeleken op studievoortgang en taalvaardigheid. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen