Ga direct naar de content

Het Meten van EBP Competenties

EBP-kennis en vaardigheden van studenten en docenten
Publicatiedatum: 01 januari 2013

De laatste jaren worden er hogere eisen gesteld aan de kennis over evidence-based practice (EBP) en onderzoeksvaardigheden van hbo-studenten. Daarom wordt er in het onderwijs veel aandacht besteed aan het toepassen en integreren van evidence-based handelen en het uitvoeren van (praktijkgericht) onderzoek. Om de resultaten van het vernieuwde onderwijs over EBP en onderzoeksvaardigheden te kunnen evalueren willen we de kennis en vaardigheden van studenten en docenten bepalen.

Toon:

De EBP-kennis en vaardigheden van studenten en docenten van de opleidingen in het Instituut voor Gezondheidszorg (ErgotherapieFysiotherapieLogopedieVerpleegkunde en Verloskunde) worden gemeten met een vragenlijst. Deze bestaat uit de volgende meetinstrumenten:

  • Dutch Modified Fresnotest (Spek et al, 2012): bepaling van kennis en vaardigheden van EBP (versie voor logopedie; voor de andere disciplines wordt telkens een eigen variant toegepast)
  • Nederlandse Motivatielijst EBP (Spek et al, 2013): bepaling van attitude ten opzichte van EBP

Aan tweede- en vierdejaarsstudenten van de bacheloropleidingen wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt twee maal: voor en na implementatie van de nieuwe onderzoeksvaardighedenlijn. Daarnaast wordt aan professionals in de praktijk gevraagd de vragenlijst in te vullen (eveneens diverse disciplines).

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.