Ga direct naar de content

Documentatie en Uitkomsten van Verpleegkundige Zorg

Verbetering van Person Centered Care in het Erasmus MC
Publicatiedatum: 01 februari 2014

Het Erasmus MC heeft een concernvisie geformuleerd om richting te geven aan de doelstelling om op lange termijn de gezondheidszorg vooruit te helpen. De visie is gericht op het zoeken naar vernieuwing, naar de beste diagnostiek en behandelmethodes en de nieuwste inzichten op het gebied van gezondheid en preventie. De nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn direct verbonden met praktisch handelen, zodat patiënten met een zorgvraag hier optimaal van profiteren.

Toon:

Onderzoeksvragen

  1. Wat is, in de huidige setting, de incidentie, ernst en duur van potentieel vermijdbare complicaties, zoals nosocomiale infecties, ondervoeding of slechte voedingstoestand, obstipatie, valincidenten, delier, en decubitus, en wat is bekend over de invloed van zorginhoudelijke en fysieke omgevingsfactoren op deze ongewenste uitkomsten van zorg?
  2. Hoe wordt, in de huidige setting, de verpleegkundige zorg voor veel voorkomende verpleegkundige diagnoses, zoals postoperatieve misselijkheid en braken, obstipatie, beschadigd mondslijmvlies, ondervoeding of slechte voedingstoestand, acute verwardheid, en decubitus gedocumenteerd in het patiƫntendossier, en wat is bekend over de invloed van gestandaardiseerde documentatie op de kwaliteit van zorg?

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.