Menu Zoeken English

Determinanten van PROMs bij patiënten met nek-, rug-, schouder- en knieklachten

Invloed van patiënt-, therapeut-, en praktijkfactoren op behandelresultaat fysiotherapie
Publicatiedatum: 01 september 2015

Dit onderzoek richt zich op de kwaliteit (behandelresultaten) van geleverde fysiotherapeutische zorg in de eerstelijns praktijk. Hierbij worden Patient Reported Outcome Measures (PROMs) ingezet; gevalideerde vragenlijsten die in het fysiotherapeutisch behandelproces gebruikt kunnen worden.

Toon:

Introductie

Om behandelresultaten in de fysiotherapie te meten door toepassing van PROMs, moeten patiënten voorafgaand en aan het einde van de behandeling één of meer PROMs invullen. Hierbij geeft de patiënt zelf een oordeel over aspecten van zijn of haar gezondheidstoestand (zonder invloed van de fysiotherapeut of iemand anders).

De gedachte is nu, dat door het systematisch verzamelen van PROM-gegevens iets gezegd kan worden over de kwaliteit van de fysiotherapeutische behandeling. Maar of dit werkelijk zo is hangt wellicht af van allerlei beïnvloedende factoren, die kunnen leiden tot een beter of slechter behandelresultaat. Voorbeelden zijn comorbiditeit van de patiënt, psychisch welbevinden van de patiënt of situering van de praktijk. In dit project wordt onderzocht wat de invloed van deze verschillende factoren is op de met PROMs gemeten behandelresultaten.

Projectbeschrijving

Dit promotieonderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de verschillende factoren op het niveau van patiënt, therapeut en praktijk, die van invloed kunnen zijn op het met PROMs gemeten behandelresultaat. Dit wordt onderzocht bij cliënten met klachten van rug, nek, schouder of knie.

Het streven is om in 12 maanden een groep van ongeveer 2.000 volwassen cliënten samen te stellen die wegens deze klachten behandeld worden in ongeveer 10 eerstelijns fysiotherapiepraktijken. Er vinden 3 meetmomenten plaats: bij aanvang van behandeling, bij het afsluiten van de behandeling en 6 maanden na afsluiting van de behandeling. De metingen worden automatisch vanuit het elektronisch patiëntendossier (EPD) aan de cliënt aangeboden, nadat deze toestemming tot deelname heeft aangegeven. Ook de dataverzameling vindt automatisch vanuit het EPD plaats.

Deelnemende praktijken krijgen periodiek een terugkoppeling over hun eigen gemiddelde resultaten. 

Verbinding met het onderwijs

Het onderzoek wordt in nauwe samenwerking met fysiotherapiepraktijken in de regio Rotterdam en daarbuiten uitgevoerd, waarbij stagiaires ondersteunen. Ook worden minorstudenten en afstudeerders betrokken.

De kennis uit dit project zal direct binnen het curriculum kunnen worden gebruikt, omdat veel praktijkdata beschikbaar komen voor de meest voorkomende fysiotherapeutische problemen. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.