Menu Zoeken English

Cultural Pain Diversity (CuPiD)

De CuPiD- prospectieve cohort studie; Onderzoek naar de prognostische rol van sociaal-culturele factoren bij patiënten met aspecifieke musculoskeletale pijn in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk

Het aantal patiënten met aspecifieke musculoskeletale pijn (pijn ter hoogte van bewegingsapparaat zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak) is groot en gevarieerd binnen de Westerse samenleving. De eerstelijns fysiotherapeut komt frequent in aanraking met patiënten met aspecifieke musculoskeletale pijn en het is een uitdaging om deze gevarieerde groep van de best mogelijke zorg te voorzien. Het is dan ook belangrijk om zoveel mogelijk te weten over de verschillen en overeenkomsten binnen deze patiëntengroep om mensen zo gericht mogelijk te kunnen behandelen.

Toon:

Projectbeschrijving

Naast de persoonlijke last waar deze groep patiënten mee te maken heeft, veroorzaakt pijn niet zelden ook complexe problemen op financieel en/of maatschappelijk gebied. Er zijn aanwijzingen dat sociaal-culturele factoren van invloed zijn op zowel pijnervaring als het beloop van klachten. Gedegen onderzoek in de fysiotherapiepraktijk en in Nederland naar dit onderwerp is echter nog niet uitgevoerd. 

Het CuPiD (Cultural Pain Diversity) onderzoek heeft als doel te onderzoeken of verschillende sociaal-culturele factoren (zoals afkomst, taal, religie, opleidingsniveau, woonsituatie, gezinssamenstelling) invloed hebben op de mate (intensiteit en duur) van pijn, het disfunctioneren als gevolg van deze pijn en de kwaliteit van leven bij patiënten met aspecifieke musculoskeletale pijnklachten. Daarnaast kijkt het onderzoek of deze sociaal-culturele factoren mogelijke voorspellers zijn voor klachten op langere termijn.

In samenwerking met onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de onderzoeksgroep Pain in Motion zijn de opleidingen fysiotherapie (bachelor en master) en het lectoraat Bewegen naar Gezondheid is er sinds begin 2019 met dit onderzoek gestart; de CuPiD-studie. Deze prospectieve cohortstudie zal worden uitgevoerd in eerstelijns fysiotherapiepraktijken in regio Zuid-West Nederland en stad Rotterdam. Inclusie verloopt van september 2019 tot september 2021. Patiënten (tussen de 18-80 jaar) met aspecifieke musculoskeletale pijnklachten ter hoogte van de rug, nek, schouders, knieën en/of heupen die onder behandeling zijn bij een eerstelijns fysiotherapeut, zullen worden benaderd voor deelname.

Deelname bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst op baseline en na 3, 6 en 12 maanden. De algemene vragenlijst bestaat uit vragen over demografische gegevens (leeftijd, geslacht, co-morbiditeiten etc.) en gegevens over de sociaal-culturele achtergrond (etnische achtergrond, opleidingsniveau etc.). Daarnaast wordt de ervaren pijn (locatie, duur, intensiteit etc.), pijn gerelateerd disfunctioneren en kwaliteit van leven worden gemeten met bestaande, gevalideerde vragenlijsten die ook worden toegepast binnen de reguliere fysiotherapeutische behandeling.

Verbinding met het onderwijs

De CuPiD-studie is direct verbonden met het onderwijs. Vanaf september 2019 gaan derdejaars studenten van de bacheloropleiding Fysiotherapie starten met hun eerste praktijkstage. Tijdens die stage gaan zij actief op zoek naar participanten die willen deelnemen aan de CuPiD-studie. Ter voorbereiding krijgen deze studenten een informatief hoorcollege en een workshop waarin ze tips krijgen over hoe participanten te benaderen en de vragen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Ook de studenten van de masteropleiding manuele therapie en sportfysiotherapie gaan meewerken met het werven van participanten voor de CuPiD-studie. Een vijftal studenten zal op basis van de thematiek binnen de CuPiD-studie een eigen onderzoeksvraag formuleren welke de basis vormt voor hun afstudeeronderzoek. Voor zowel hun persoonlijke afstudeeronderzoek als mede voor de CuPiD-studie zullen er participanten worden benadert voor deelname aan het onderzoek.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen