Menu Zoeken English

Bewegen naar Beter

Meer beweging voor mensen met suikerziekte en hart- en vaatziekten
Publicatiedatum: 10 mei 2016

Suikerziekte en hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende chronische ziekten, vooral op oudere leeftijd. In de toekomst wordt een verdere toename van deze chronische ziektes verwacht. Beide ziektes kunnen grote consequenties hebben voor de gezondheid, en daarmee ook voor het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven.

Toon:

Resultaten

Evaluatieonderzoek

De afgelopen maanden zijn, naast de vijf praktijken die al gestart waren, nog vijf huisartsenpraktijken begonnen met de evaluatie. Om mogelijke meerwaarde van het programma Bewegen naar Beter in kaart te brengen, wordt door deze praktijken informatie verzameld over veranderingen in activiteitenniveau, persoonlijke doelen en belemmerende en bevorderende factoren op de lange termijn. Ook worden veranderingen in meetwaarden zoals bloeddruk, BMI en medicatiegebruik geregistreerd. 

De eerste ervaringen

In samenwerking met studenten van Hogeschool Rotterdam zijn er negen cliënten en tien professionals geïnterviewd. Daarnaast is er een focusgroep bijeenkomst met zes professionals gehouden.

De geïnterviewde cliënten waren vooral positief over de persoonlijke begeleiding en toezicht, de passende sportkeuze en zij ervaarden een de veilige sportomgeving. De cliënten geven aan dat het participeren in Bewegen naar Beter een positief effect heeft op de fysieke en mentale gesteldheid, dit merkten de professionals ook bij hun cliënten. Als belemmerende factoren om te (blijven) bewegen werden kosten, en de afstand en bereikbaarheid van de sportlocatie genoemd.

De professionals gaven aan dat ze overtuigd zijn van het belang van de onderlinge samenwerking, en vooral de verbindende rol van de sportconsulent wordt gewaardeerd. Ze gaven aan aandacht te hebben voor het doorstromen naar passend beweegaanbod, eigen regie en vooral voor de motivatie van de cliënt.

Er is ook een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Zo zijn er aanbevelingen gedaan over de bekendheid van de Sport en Beweeg database bij de praktijkondersteuners en is er behoefte aan een kortere wachtlijst bij de sportconsulent. Bij de professionals speelde ook de behoefte om elkaar vaker te ontmoeten en meer kennis te krijgen van elkaars expertise en taken.

In de media

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.