Menu Zoeken English

Laaggeletterdheid: Thuis in taal

Een taalrijke omgeving voor kinderen met taalachterstand
Publicatiedatum: 01 januari 2012

Welke specifieke aanpak kunnen basisscholen gebruiken om laaggeletterde ouders van kinderen met taalachterstanden te stimuleren thuis een taalrijke omgeving te bieden?

Toon:

Het doel van het onderzoek Thuis in Taal is leraren te professionaliseren in hun rol in de samenwerking met laaggeletterde ouders. Enerzijds wordt kennis op dit gebied verzameld en gesystematiseerd, anderzijds wordt samen met leerkrachten een handreiking ontwikkeld om laaggeletterde ouders te bereiken en een samenwerking tot stand te brengen gericht op taalstimulering in de thuissituatie. Het gaat hierbij om het oprekken van het begrip ouderbetrokkenheid. De leerkracht vraagt de ouder niet alleen te de taak van de school te ondersteunen, maar zet in de dialoog bij wijze van spreken zelf een stap in de gezinssituatie met als doel de school en thuissituatie te verbinden. Deze samenwerking moet gesteund worden door een passende schoolvisie en beleid. Voorbeelden van collega’s en ervaringen van ouders, gecombineerd met training en coaching, zullen leerkrachten ondersteunen een positieve houding te ontwikkelen en uit te dragen. Het onderzoek moet concrete kennis en handvatten opleveren waarmee scholen dit doel kunnen bereiken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op Rotterdamse basisscholen die te maken hebben met relatief hoge aantallen kinderen met taalachterstanden en laaggeletterde ouders en gevestigd zijn in één van de zogenaamde zeven aandachtswijken. In het onderzoek worden zowel allochtone als autochtone ouders betrokken.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.