Menu Zoeken English

Opleidingsschool Mbo Rotterdam en Drechtsteden

Samen opleiden voor het mbo
Publicatiedatum: 30 juni 2017

OSMRD is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Zadkine, Albeda en DaVinci om studenten van de lerarenopleidingen samen op te leiden tot docenten voor het mbo.

Toon:

De Opleidingsschool Mbo Rotterdam en Drechtsteden (OSMRD) is ontstaan vanuit het samenwerkingsverband ‘Beter Opleiden in Samenhang en Synergie’ (BOSS BVE). Dit verband bestaat sinds 2013 en is samengesteld uit: Het Instituut voor Lerarenopleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling (Hogeschool Rotterdam), Zadkine, Albeda College en DaVinci College. 

In het kader van de regeling Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen 2013-2016 heeft BOSS BVE in de afgelopen jaren een inductietraject ontwikkeld, waardoor beginnende docenten meer taakvolwassen starten en het mbo meer invloed heeft op het strategisch formatiebeleid.

Visie

OSMRD wil docenten opleiden voor het mbo in de Rotterdamse regio en heeft als centrale uitgangspunten:

  1. het grootstedelijk karakter en de daarvoor gevraagde pedagogisch-didactische competentie van docenten;
  2. het opleiden van docenten binnen de context van het mbo.

Samenwerking en organisatiestructuur

De samenwerkingspartners werken reeds drie jaar intensief met elkaar samen binnen BOSS BVE. De partners hebben gezamenlijk een inductietraject ontwikkeld, gekoppeld aan de subsidie verbonden thema’s: beginnende leraren, omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid en pesten. Dit traject is nu afgerond en overgegaan naar OSMRD.  In de komende periode willen de partners de stap maken naar samen opleiden in een doorlopende leerlijn en zich de komende jaren ontwikkelen tot de opleidingsschool OSMRD. Binnen deze opleidingsschool werken de partijen samen met als doel: het als opleider en als werkgever opleiden en ontwikkelen van docenten mbo, waarbij minimaal 40% van de opleiding op de werkplek plaatsvindt.

Professionalisering

OSMRD hecht veel waarde aan de professionaliteit van alle betrokkenen binnen de opleidingsschool. Docenten in opleiding worden in de toekomst uitsluitend begeleid, opgeleid en beoordeeld door opgeleide professionals. Alle partners bieden een professioneel opleidingsklimaat. Dit betekent ook dat de opleidingsschool wordt ingebed in het HRM-beleid van alle partners.

Kwaliteitszorg

De opleidingsschool streeft naar een goede en geborgde kwaliteit op in eerste instantie twee gebieden. Enerzijds streeft de opleidingsschool naar goed opgeleide docenten, anderzijds naar een kwalitatief goede opleiding, begeleiding en beoordeling van docenten in opleiding van de lerarenopleiding.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.