Ga direct naar de content

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Stimuleren en versterken van eigen kracht van de burger
Publicatiedatum: 01 januari 2012

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop. Maatschappelijke ondersteuning richt zich op het stimuleren en versterken van de eigen kracht van de burger en van zijn informele sociale netwerk.

Toon:

Deze zijn voorliggend aan professionele arrangementen. Dit alles vanuit de overtuiging dat gemeenten betere mogelijkheden hebben om aan burgers maatwerk te bieden waarin ook de verbinding wordt gelegd met andere beleidsterreinen.

In 2009 is in de Tweede Kamer besloten tot de oprichting van lokale WMO Werkplaatsen om de professionele beroepspraktijk in de branche Zorg en Welzijn te verbeteren en te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld. In 2011 nam de Tweede Kamer een motie aan om de Wmo werkplaatsen te continueren en uit te breiden met een Werkplaats in Rotterdam. In 2016 is besloten verder te gaan onder de naam Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

In de werkplaatsen werken hogescholen c.q. lectoraten, gemeenten, instellingen en beroepsbeoefenaren samen aan de ontwikkeling van innovatieve praktijken die aansluiten bij de in de toekomst gewenste professionaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Daartoe worden maatschappelijke problemen verkend, nieuwe praktijken ontworpen, de uitvoering onderzocht en de effecten geƫvalueerd. Op basis van deze nieuwe praktijkkennis ontwerpt de werkplaats competentieprofielen voor beroepskrachten en vrijwilligers en bijbehorende opleidingsmodulen en bestuurlijke modellen voor de onderlinge relaties in het veld van zorg en welzijn.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.