Menu Zoeken English

Wat werkt voor risicojongeren?

Begeleiding naar werk of vervolgstudie
Publicatiedatum: 01 januari 2012

Het promotieonderzoek van Rineke richt zich op de effectiviteit van sociale programma's gericht op werk of vervolgstudie voor risicojongeren op mbo-1 niveau. Daarvoor volgt zij gedurende langere tijd jongeren in Rotterdam die studeren op een Startcollege (de huidige Entreeopleiding) of die de Wijkschool volgen. Het mixed methods onderzoek omvat een effect- en procesevaluatie en wil inzicht tonen in de mate waarin en de wijze waarop deze programma’s in staat zijn risicojongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en keuzes.

Toon:

Om risicojongeren, jongeren zonder startkwalificatie met problemen op meerder leefgebieden, een zo groot mogelijke kans op maatschappelijke participatie te geven, bestaan er zowel reguliere (schoolse) curricula als speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde programma's. Dit promotieonderzoek omvat een proces- en effectevaluatie van twee van deze sociale programma's in Rotterdam, te weten de Wijkschool en het Startcollege (de huidige Entreeopleiding) van ROC Zadkine en ROC Albeda. Het onderzoek volgt een mixed methods design waarin zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden worden toegepast.

Promotor: Prof. dr. W.F. Admiraal
Universiteit: Universiteit van Leiden

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.