Menu Zoeken English

Koplopers

Participatie van jongeren met psychische problemen
Publicatiedatum: 01 oktober 2016

Jongeren met psychische problemen vallen eerder uit in het onderwijs dan leeftijdsgenoten zonder psychische problemen, komen moeilijker aan stageplekken en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Doel van het project is om participatie van deze jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk.

Toon:

Dit is een project van de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW en de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Bijzonder aan het project is de actieve rol van jongeren met psychische problemen. Een jongerenteam van ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden brengt knelpunten en succesfactoren van de participatie in kaart. Waarom verlaten jongeren met psychische problemen voortijdig het onderwijs? Wat valt te leren van goede voorbeelden?

Vervolgens gaat het jongerenteam in gesprek met professionals en leeftijdsgenoten bij instellingen zoals het jongerenloket, het wijkteam en school. Het doel van deze ontmoetingen is om wederzijdse vooroordelen en stigma’s te bespreken en gezamenlijk actie te ondernemen om knelpunten in participatie op te lossen.

Het verhaal van Michael

Het verhaal van Rosan

Het verhaal van Tim

Het Jongerenteam

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.