Ga direct naar de content

Fundament

Onderzoek naar de aanpak van drie re-integratie interventies voor risicojongeren in Rotterdam
Publicatiedatum: 15 juni 2016

Sinds 2014 financiert de gemeente Rotterdam drie interventies (Nieuw Perspectief, Tops4Jobs en Heilige Boontjes) die kwetsbare, werkloze jongeren vanaf 18 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of het teruggaan naar school. Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoekt of deze interventies bijdragen aan aanvaarding van werk of hervatting van school door kwetsbare, werkloze jongeren.

Toon:

Een quickscan door de gemeente Rotterdam (Van der Aa 2016) laat zien dat deze drie interventies veelbelovend zijn. Gezamenlijk hebben twee pilots vooralsnog met 78% van de 33 deelnemende jongeren positieve resultaten geboekt, te weten terug naar school (48%) of aan het werk (33%). Een van de pilots loopt nog en verwacht de eerste positieve resultaten begin 2016. De uitval bedroeg 12%. Met de overige jongeren was geen resultaat geboekt in termen van werk of terug naar school. Twee uitvoerders behalen volgens eigen opgave met deze interventies ook positieve resultaten in andere gemeenten.

Uit deze brutoresultaten, behaald met een kleine groep jongeren, kunnen geen conclusies worden getrokken over de effecten van deze interventies, maar het is aannemelijk dat het hier de aanpakken veelbelovend zijn. Ze weten kwetsbare jongeren te activeren die zonder ondersteuning zeer waarschijnlijk (veel) minder goede resultaten hadden geboekt en ze passen een interventie toe met kenmerken die theoretisch van belang zijn.

Onderzoeksrapport

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.