Ga direct naar de content

De Katrol

Vormgeven van thuisbetrokkenheid
Publicatiedatum: 01 september 2013

De Katrol is een project dat ouders in de thuissituatie ondersteunt bij het vormgeven van thuisbetrokkenheid. Stichting de Katrol biedt laagdrempelige ondersteuning voor ouders in achterstandswijken om taalachterstanden te beperken.

Toon:

Leerkrachten in groep 3 en 4 van de basisschool motiveren ouders voor deelname aan de Katrol. Studenten van het Instituut voor Sociale Opleidingen van Hogeschool Rotterdam bieden deze ondersteuning bij ouders thuis. Aanvullend biedt de Katrol een spelotheek, waar ouders spelmateriaal kunnen lenen, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van hun kind. Een kortdurend kwaliteitsonderzoek (Le Sage, 2010) toont positieve resultaten van de aanpak van de Katrol in de leercultuur (het opvoed- en leerondersteunend gedrag) van de ouders. In een uitgebreider vervolgonderzoek gaat Leonie le Sage bij zestig gezinnen op vier van de scholen waar de Katrol actief is, na of deze resultaten ook op de langere termijn standhouden en wat de bijdrage is aan de leerhouding, het leergedrag en de leerwinst (de schoolresultaten) van de kinderen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.