Menu Zoeken English

Ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden bij jongeren in het mbo

Een gezamenlijk project van Hogeschool Rotterdam, Zadkine Startcollege en Rijnmond-Bouw.
Publicatiedatum: 01 maart 2017

Het beschikken over 21e-eeuwse vaardigheden wordt als cruciaal gezien om nu en in de toekomst aan het werk te blijven. Er komen steeds meer banen die vragen om creatief denken, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en digitale vaardigheden. Hoe zijn jongeren op mbo-1 niveau daar op voorbereid?

Toon:

Over 21ste eeuwse vaardigheden bij jongeren in het mbo

Projectinformatie

Achtergrond

Het beschikken over 21e-eeuwse vaardigheden wordt als cruciaal gezien om nu en in de toekomst aan het werk te blijven. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er komen steeds meer banen die vragen om creatief denken, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en digitale vaardigheden. Ook in bestaande banen worden 21ste -eeuwse vaardigheden belangrijker.

Onderzoek

Onze aanname is dat het voor jongeren op mbo-1 niveau minder eenvoudig is om 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, en dat in de segmenten op de arbeidsmarkt waar zij aan het werk kunnen deze vaardigheden een wat andere invulling krijgen dan in middelbaar en hogere segmenten Hoewel er veel aandacht is voor 21e -eeuwse vaardigheden, is er weinig literatuur beschikbaar over (het ontwikkelen van) 21e-eeuwse vaardigheden bij deze groep jongeren. De beschikbare literatuur is veelal gericht op midden- en hoger opgeleiden, terwijl de groep laagopgeleiden juist het meest kwetsbaar lijkt voor de veranderingen in de arbeidsmarkt.

Om deze groep voldoende toe te rusten voor de toekomst is meer inzicht en begrip nodig over de benodigde 21ste -eeuwse vaardigheden in banen waar deze jongeren aan het werk kunnen (nu en in de toekomst), over welke vaardigheden deze jongeren beschikken, en hoe deze ontwikkeld kunnen worden (in het onderwijs en op de werkvloer).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.