Ga direct naar de content

Het Voortgangsgesprek

Kent u dat? Van die rapportgesprekken waar vooral de slechte cijfers van de leerling besproken worden en waar alleen die leerlingen worden uitgenodigd waar ‘iets’ mee is? Dat is het soort gesprek dat leraren niet graag voeren, waar ouders niet trots van worden en waar leerlingen geen motivatie aan ontlenen.

Het kan gelukkig ook anders en steeds meer scholen doen dat ook. Hoe? Dat leest u in gereedschap #5: Het Voortgangsgesprek. Het voortgangsgesprek richt zich op de ontwikkeling van de leerling en stelt het potentieel van de leerling (wat kan hij of zij wel) centraal.

Voortbouwen op de kennismaking

Het voortgangsgesprek is een logisch vervolg op de relatie die leraar en ouders in het Kennismakingsgesprek opbouwen. Waarom zou je in het kennismakingsgesprek de achtergrond van de ouders en de interesses van een kind in kaart brengen als daar verder nooit meer iets mee gebeurt? In het kennismakingsgesprek maken leraar en ouders afspraken over hoe zij de begeleiding van de leerling thuis en op school op elkaar zullen afstemmen. In het voortgangsgesprek wordt deze afstemming in de praktijk gebracht.

Verandering vraagt om oefening

Als u het zo leest, lijkt het voortgangsgesprek wellicht maar een kleine verandering ten opzichte van het traditionele rapportgesprek. Toch blijkt het in de praktijk nog niet zo eenvoudig om de omschakeling te maken naar een positief gesprek met alle ouders waarin ook over de ontwikkeling van de leerling thuis gesproken wordt. Ook is het niet voor elke leraar vanzelfsprekend om concrete afspraken te maken (hoe concreter hoe beter) over de zaken die de leerling gaat aanpakken, hoe zijn of haar ouders daarbij kunnen ondersteunen en wat de school daar nog aan gaat bijdragen. Dat kan ontwikkelpunten betreffen waarin de leerling zich moet verbeteren, maar het kan ook om zaken gaan waarin de leerling kan excelleren. Het meest wennen is het als de school kiest om de leerling de leiding te geven in het voortgangsgesprek.

De ervaring leert dat het omschakelen van rapportgesprekken naar voortgangsgesprekken beter verloopt als er goede afspraken zijn gemaakt over de aanpak en als het team het driegesprek geoefend heeft.

Zelf aan de slag

met Het Voortgangsgesprek

Download pdf

Download pdf

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.