Ga direct naar de content

Omgaan met ouders en taal

Om de taalomgeving te verrijken, is samenwerking met ouders van belang. In dit geval met ouders die weinig taal tot hun beschikking hebben en mede daardoor soms weinig vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Ouders voor wie de drempel naar school en andere organisaties erg hoog kan zijn.

Het is een kunst om in contact te komen met deze ouders en een goed beeld te krijgen van hoe de taalomgeving er bij hen thuis uit ziet. Het is niet eenvoudig om aan te sluiten bij deze ouders, maar dat het niet onmogelijk is, laten leerkrachten van meerdere scholen zien.

De wereld vergroten

"De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld" zei de filosoof Wittgenstein. Voor kinderen die opgroeien in taalarme gezinnen is de wereld klein. Het is van belang dat we deze kinderen helpen de grenzen van hun wereld te verleggen. Hoe meer taal zij tot hun beschikking hebben, hoe beter zij hun talenten kunnen ontplooien.

Thuis in Taal

Vanuit het onderzoek ‘Thuis in Taal’ doet Martine van der Pluijm, samen met een groep basisscholen en een peuterspeelzaalorganisatie, kennis en ervaring op rond dit thema. Dat levert het gereedscha Omgaan met ouders en taal op. Dit gereedschap is bedoeld om u te helpen bij het in beeld krijgen van de taalomgeving thuis en het aansluiten daarbij. De voorgestelde werkwijze vormt de basis voor het ondersteunen van ouders om de taalomgeving thuis te verrijken, bijvoorbeeld tijdens inloopactiviteiten


Veel succes met het vergroten van de wereld van leerlingen en hun ouders!

Zelf aan de slag

Omgaan met ouders en taal

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.