Ga direct naar de content

Het Kennismakingsgesprek

Handvatten om het kennismakingsgesprek op maat te kunnen maken voor de eigen school. Als u aan het begin staat van een betere samenwerking met ouders kan dit materiaal als inspiratie dienen. Als u al een eind op weg bent, kunt u uw aanpak er wellicht mee aanscherpen. In deze eerste kennismaking met de gereedschapskist is het gereedschap het kennismakingsgesprek.

Kennismaken met school

In het kennismakingsgesprek maken ouders en leraren kennis met elkaar voor zich problemen voordoen. Hierdoor nemen zij makkelijker contact met elkaar op en kunnen zij beter samenwerken in de begeleiding van het kind of de jongere. Leerlingen, ouders en mentoren van vmbo de Palmentuin en Calvijn Maarten Luther vertellen hoe zij het gesprek ervaren. Hoe een kennismaking bij ouders thuis er uit ziet, vertellen betrokkenen van de GK van Hogendorpschool (film in opdracht van gemeente Rotterdam).

Kennismaken alleen is niet genoeg

Kennismaken met ouders loont de moeite, maar vooral als het team er voor open staat om ouders welkom te heten en als de relatie vervolgens benut wordt om beter samen te werken aan leren en opvoeden. Het is minder effectief om een activiteit in te voeren die niet is ingebed in de organisatie. Daarom is het verstandig om eerst eens in kaart te brengen waar u op dit moment staat in de samenwerking met ouders en waar u naartoe wilt. Dat kan met behulp van deze quickscans voor basis- en voortgezet onderwijs en voor het mbo.

Kennismaken in het sociale domein

Niet alleen op school, ook in de opvang en in buitenschoolse activiteiten is de relatie en dus de kennismaking met ouders van belang. Dat geldt natuurlijk ook in de jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg. In dit sociale domein hebben we wel een idee hoe die kennismaking eruit zou kunnen zien, maar hebben we geen ervaring opgedaan of onderzoek verricht. Het zou interessant zijn hiermee aan de slag te gaan, dus als u belangstelling heeft…

Veel plezier met het kennismaken met ouders!

Zelf aan de slag

Download pdf

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.