Ga direct naar de content

De inloopactiviteit

Tijdens inloopactiviteiten stelt de (onderbouw)leerkracht de klas onder schooltijd open voor ouders, bij voorkeur aan het begin van de ochtend. De ouders doen samen met het kind een activiteit, waarbij de dialoog tussen ouder en kind centraal staat. Ouders krijgen in de inloopactiviteit een beeld van de taalontwikkeling van het kind en krijgen suggesties en inzicht in hoe zij thuis aan de taalontwikkeling bij kunnen dragen op een manier die past bij de informele situatie thuis.

In gesprek met je kind

Ouders vervullen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind, zeker bij jonge kinderen. Laagopgeleide of laaggeletterde ouders weten vaak minder goed hoe zij de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Zij praten minder met hun kind en lezen minder vaak voor. Met het bieden van inloopactiviteiten gericht op taalstimulering thuis kunnen scholen bijdragen aan een verrijking van de dialoog in deze gezinnen. 

Een inloopactiviteit voor alle ouders

Onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers op 13 Rotterdamse basisscholen (aangesloten bij de leerkring Thuis in Taal) nodigen de ouders wekelijks uit voor een inloopactiviteit in de klas. Zij bieden toegankelijke ouder-kind activiteiten aan die aanzetten tot een dialoog tussen kind en ouder. In de activiteit geven de leerkrachten de ouders bovendien handvatten om ook thuis meer taalstimulerende gesprekken te voeren met hun kind, passend bij de informele omgeving thuis. Ouders leren ook van elkaar, omdat alle ouders meedoen ongeacht hun achtergrond.

Zelf aan de slag

met De inloopactiviteit

Het werkt!

De inloopactiviteit is het gereedschap van maart 2017. Deze activiteit wordt uitgevoerd in het kader van het promotieonderzoek ‘Thuis in Taal’ van Martine van der Pluijm. Uit observaties komt naar voren dat deze doelgerichte inloopactiviteiten ouders helpen om hun rol in de taalontwikkeling beter te vervullen: zij volgen hun kind beter en hebben meer gesprekstof en interactie met hun kind. Dat maakt het de moeite waard om dergelijke activiteiten in meer klassen in te voeren. Voor scholen die al een inloopmoment hebben kost dit niet meer tijd, alleen een andere manier van werken. Het is de moeite waard om (op de leeftijd van de kinderen aangepaste variaties van) de inloopactiviteit ook uit te proberen in de bovenbouw van de basisschool en bij buitenschoolse activiteiten.

Voorwerk vereist

De leerkrachten uit de leerkring bemerkten dat het niet zo maar lukt om alle ouders te bereiken en goed aan te sluiten bij deze ouders. Daarom investeerden zij eerst in een wederkerige relatie met ouders. Ouders die kennis hebben gemaakt met de leerkracht en regelmatig in de klas zijn, durven het beter aan om deel te nemen. Leerkrachten die de taalomgeving thuis kennen, lukt het beter de activiteiten bij ouders aan te laten sluiten (zie ook gereedschap Omgaan met ouders en taal).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.