Ga direct naar de content

Adviesgesprek groep 8

Gereedschap #7

De leerkrachten van groep 8 zijn weer volop aan de slag met de adviesgesprekken met de leerlingen en hun ouders. In het voortgezet onderwijs begint de periode van open dagen en informatieavonden

Het schooladvies is van grote invloed op de toekomst van leerlingen. Zo kan een teleurstellend of verkeerd schooladvies en gesprek ervoor zorgen dat leerlingen gedemotiveerd hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs beginnen.

Een adviesgesprek is belangrijk

Het voeren van een adviesgesprek is een belangrijke, maar soms ook lastige taak voor leerkrachten, bijvoorbeeld als er sprake is van teleurstelling bij leerlingen en ouders. Er is het nodige veranderd in het tot stand komen van het schooladvies: de eindtoets speelt niet meer zo’n grote rol, maar de toetsresultaten van met name groep 6, 7 en 8 tellen nu zwaarder mee. Ook het beeld dat de leerkracht heeft van de werkhouding van de leerling en de steun die de leerling vanuit thuis krijgt weegt mee in het advies. Het is een hele verantwoordelijkheid om een goed beeld te vormen van de mogelijkheden van een kind en dit als bindend advies te verantwoorden naar leerlingen, ouders en collega’s. Daarnaast wordt van leerkrachten verwacht dat zij ouders, vooral als ouders minder zicht hebben op het onderwijsveld, helpen een school uit te zoeken die past bij de leerling.   

Zelf aan de slag

met het adviesgesprek voor groep 8

Het voeren van een adviesgesprek

Al met al vergt het voeren van een adviesgesprek heel wat van de kennis en kunde van leerkrachten. Vanuit haar onderzoek ‘Zie je wel wie ik ben en wat ik kan’  heeft promovenda Rosa Rodrigues de ervaring van leerlingen, leerkrachten en ouders rond het overgangsproces in groep 8 in beeld gebracht. Ze heeft adviesgesprekken geobserveerd op verschillende basisscholen en hier met leerkrachten en ouders over gesproken. Op basis hiervan heeft Rosa het gereedschap van deze maand ontwikkeld: het adviesgesprek. Een leidraad voor leerkrachten van groep 8 bij de adviesgesprekken. Ervaren leerkrachten draaien wellicht hun hand niet meer voor om voor deze gesprekken, maar het kan geen kwaad om de puntjes nog eens op de i te zetten. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.