Ga direct naar de content

Checklist Oudercontact

Gereedschap #2

Met deze checklist brengt de leraar in beeld hoe het gesteld is met (de kwaliteit van) het contact met de ouders. De leraar noteert van elke leerling in de klas in welke mate hij/zij de ouder kent, op de hoogte is van de achtergrond van de leerling en samenwerkt met de ouders in de begeleiding van het kind. De checklist is een hulpmiddel bij het leggen en versterken van de relatie met alle ouders en het bevorderen van een positieve, respectvolle samenwerking.

Ken van elk kind een ouder

Bent u voldoende op de hoogte van de achtergrond van al uw leerlingen? Neemt u met alle ouders even makkelijk contact op? Leerlingen voor wie u deze vragen positief kunt beantwoorden zijn in het voordeel: bij hen wordt gewerkt aan overlap tussen de leefwerelden thuis en op school (zoals Joyce Epstein - de grande dame van de ouderbetrokkenheid - dat altijd zo mooi zegt). In de praktijk is het een risico dat u vooral de ouders kent die altijd vooraan in de rij staan en de ouders van kinderen waarmee iets niet goed gaat.

Samenwerken met alle ouders

In deze tweede editie van de gereedschapskist voor beter samen werken met ouders introduceren we als gereedschap de checklist oudercontact: een hulpmiddel om in beeld te brengen hoe het gesteld is met het contact met de ouders van alle kinderen in de klas. Het invullen van deze lijst helpt u om te zien bij welke ouders het contact (en de kwaliteit daarvan) meer aandacht behoeft. Zo ziet u waar u het in het kennismakingsgesprek gelegde contact nader kunt uitbouwen. 

Ouders in beeld in het sociale domein

Ook bij andere professionals die met groepen kinderen werken is contact met de ouders van alle kinderen onder uw verantwoordelijkheid van belang. In een toegespitste versie kan de checklist oudercontact ook deze groepsleiders van dienst zijn

Niet alle leraren leggen even makkelijk contact

Het werken met de lijst maakt duidelijk welke ouders u meer in het vizier hebt dan anderen. Het maakt ook duidelijk dat de ene leraar veel makkelijker in gesprek gaat met ouders dan de andere. Het is daarom goed om op schoolniveau te bedenken welke professionalisering nodig is om het hele team op een zelfde niveau te brengen in het aangaan van een positieve relatie met ouders. Leraren kunnen hierin veel van elkaar leren. Mirjam Stroetinga (Marnix Academie Utrecht) werkt met leerkrachten in Utrecht en Rotterdam aan een reflectie-instrument om van elkaar te leren makkelijker met ouders in gesprek te gaan over opvoeden. Basisschooldirecties die meer van dit project willen weten kunnen zich hier melden.

Op naar een goede samenwerking met alle ouders!

Zelf aan de slag

met checklist Oudercontact en voorbeeld checklist


We gebruiken cookies om de website te verbeteren.