Ga direct naar de content

Gereedschapskist

Voor beter samen werken met ouders
Publicatiedatum: 14 april 2016

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. Denk bijvoorbeeld aan inloopactiviteiten, het betrekken van vaders, een opvoedtool of oudernetwerken.

Toon:

Het gereedschap is ontwikkeld met en getoetst door scholen en organisaties in Rotterdam Zuid en onderbouwd vanuit literatuur en onderzoek. Natuurlijk zijn de gereedschappen ook bruikbaar voor andere wijken en gemeenten. Tien succesfactoren en vier aspecten in het verbeterproces vormen de uitgangspunten van de gereedschapskist.

Voor wie
De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt. In de beginfase is het gereedschap vooral geschikt voor (aankomend) professionals in en om het onderwijs. Vervolgens komt ook gereedschap beschikbaar voor (aankomend) professionals in de opvang, de wijk of zorg. 

Waarom
Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen en via die weg aan een succesvolle ontwikkeling en schoolloopbaan. Wie kinderen wil helpen zich optimaal te ontwikkelen, doet er daarom goed aan om met ouders samen te werken. Het gereedschap biedt inspiratie om de samenwerking met ouders tot een succes te maken, vooral ook waar de drempel tussen ouders en professionals hoog is. 

De Gereedschappen

Aan de slag
 • Quickscan

  Bedoeld om de stand van zaken in de samenwerking met ouders op school in beeld te krijgen.

 • 10 Succesfactoren

  Uitgangspunten voor beter samenwerken met ouders voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo

 • Gereedschap #1

  Het Kennismakingsgesprek. Bedoeld om handvatten te geven om het kennismakings-gesprek op maat te kunnen maken voor de eigen school.

 • Gereedschap #2

  Checklist Oudercontact. Met deze checklist brengt de leraar in beeld hoe het gesteld is met (de kwaliteit van) het contact met de ouders.

 • Gereedschap #3

  De Informatiekaart. Een kaart met de meest noodzakelijke informatie over school, die ouders op de koelkast kunnen plakken. Ergens anders mag ook...

 • Gereedschap #4

  Een interactieve ouderavond. Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar heeft u vast weer de nodige ouderavonden gepland. We dagen u uit om het dit jaar eens anders aan te pakken.

Wanneer
Elke derde donderdag van de maand een nieuwsbrief met daarbij een stuk gereedschap en bijbehorend verdiepend materiaal. Het materiaal wordt ook gepubliceerd op deze pagina.

Sinds april 2015 zijn er drie gereedschappen gepubliceerd. Na de zomer, op 15 september verschijnt de volgende editie van de gereedschapskist.. 

Input gevraagd 
De gereedschapskist is nieuw en zoekt naar de beste vorm. Daarom horen we graag van u of u het gereedschap en overig materiaal nuttig en bruikbaar vindt. Dat doen we met een paar korte stellingen en vragen die u hier kunt vinden. Dank voor uw medewerking.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.