Ga direct naar de content

Gereedschapskist

Voor beter samen werken met ouders
Publicatiedatum: 14 april 2016

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. Denk bijvoorbeeld aan inloopactiviteiten, het betrekken van vaders, een opvoedtool of oudernetwerken. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt.

Toon:

Het gereedschap is ontwikkeld met en getoetst door scholen en organisaties in Rotterdam Zuid en onderbouwd vanuit literatuur en onderzoek. Natuurlijk zijn de gereedschappen ook bruikbaar voor andere wijken en gemeenten. Tien succesfactoren en vier aspecten in het verbeterproces vormen de uitgangspunten van de gereedschapskist.

In de beginfase is het gereedschap vooral geschikt voor (aankomend) professionals in en om het onderwijs. Vervolgens komt ook gereedschap beschikbaar voor (aankomend) professionals in de opvang, de wijk of zorg. 

Waarom
Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen en via die weg aan een succesvolle ontwikkeling en schoolloopbaan. Wie kinderen wil helpen zich optimaal te ontwikkelen, doet er daarom goed aan om met ouders samen te werken. Het gereedschap biedt inspiratie om de samenwerking met ouders tot een succes te maken, vooral ook waar de drempel tussen ouders en professionals hoog is. 

Deze maand

Wanneer
Sinds april 2016 wordt elke derde donderdag van de maand een nieuwsbrief verzonden met daarbij een stuk gereedschap en bijbehorend verdiepend materiaal. Het materiaal wordt ook gepubliceerd op deze pagina.

Input gevraagd 
De gereedschapskist is nieuw en zoekt naar de beste vorm. Daarom horen we graag van u of u het gereedschap en overig materiaal nuttig en bruikbaar vindt. Dat doen we met een paar korte stellingen en vragen die u hier kunt vinden. Dank voor uw medewerking.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.