Ga direct naar de content

Gereedschapskist

Voor beter samen werken met ouders
Publicatiedatum: 14 april 2016

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. Denk bijvoorbeeld aan inloopactiviteiten, het betrekken van vaders, een opvoedtool of oudernetwerken. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt.

Toon:

Aanvullend materiaal november 2017

Het is weer tijd voor de adviesgesprekken

De leerkrachten in groep 8 maken zich tegen het eind van het jaar weer klaar voor de adviesgesprekken met leerlingen en ouders. Meer nog dan de reguliere voortgangsgesprekken is de manier waarop dit gesprek gevoerd wordt van belang. Een goed gevoerd adviesgesprek biedt leerling en ouders handvatten om met een positief gevoel de volgende stap in de schoolloopbaan te zetten. Aandachtspunten daarbij zijn onder andere dat het advies niet onverwacht komt en dat het gesprek niet alleen gaat over het advies zelf, maar ook over de keuze voor een school in het voortgezet onderwijs die past bij het kind. 

Lees verder en ga zelf aan de slag

Over de gereedschapskist

Het gereedschap is ontwikkeld met en getoetst door scholen en organisaties in Rotterdam Zuid en onderbouwd vanuit literatuur en onderzoek. Natuurlijk zijn de gereedschappen ook bruikbaar voor andere wijken en gemeenten. Tien succesfactoren en vier aspecten in het verbeterproces vormen de uitgangspunten van de gereedschapskist.

In de beginfase is het gereedschap vooral geschikt voor (aankomend) professionals in en om het onderwijs. Vervolgens komt ook gereedschap beschikbaar voor (aankomend) professionals in de opvang, de wijk of zorg. 

Waarom

Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen en via die weg aan een succesvolle ontwikkeling en schoolloopbaan. Wie kinderen wil helpen zich optimaal te ontwikkelen, doet er daarom goed aan om met ouders samen te werken. Het gereedschap biedt inspiratie om de samenwerking met ouders tot een succes te maken, vooral ook waar de drempel tussen ouders en professionals hoog is. 

Wanneer

Sinds april 2016 wordt elke derde donderdag van de maand een nieuwsbrief verzonden met daarbij een stuk gereedschap en/of verdiepend of aanvullend materiaal. 

Vertrekpunt

Voordat je aan de slag gaat met de gereedschappen.

  • Quickscan
    Bedoeld om de stand van zaken in de samenwerking met ouders op uw school in beeld te krijgen.
  • Succesfactoren
    Onderlegger bij het ontwikkelen van de gereedschappen. Uitgangspunten voor beter samenwerken met ouders voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.
Aanvullende publicaties Input gevraagd

De gereedschapskist zoekt naar de beste vorm. Daarom horen we graag van u of u het gereedschap en overig materiaal nuttig en bruikbaar vindt. Dat doen we met een paar korte stellingen en vragen die u hier kunt vinden. Dank voor uw medewerking.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.