Ga direct naar de content

Gereedschapskist

Voor beter samen werken met ouders
Publicatiedatum: 14 april 2016

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. Denk bijvoorbeeld aan inloopactiviteiten, het betrekken van vaders, een opvoedtool of oudernetwerken. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt.

Toon:

Vertrekpunt

 • Quickscan

  Bedoeld om de stand van zaken in de samenwerking met ouders op uw school in beeld te krijgen.

 • Succesfactoren

  Onderlegger bij het ontwikkelen van de gereedschappen. Uitgangspunten voor beter samenwerken met ouders voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo

De gereedschappen

Aan de slag
 • Het Kennismakingsgesprek

  Gereedschap #1 - Handvatten om het kennismakingsgesprek op maat te kunnen maken voor de eigen school.

 • Checklist Oudercontact

  Gereedschap #2 - Met deze checklist brengt de leraar in beeld hoe het gesteld is met (de kwaliteit van) het contact met de ouders.

 • De Informatiekaart

  Gereedschap #3 - Een kaart met de meest noodzakelijke informatie over school, die ouders op de koelkast kunnen plakken. Ergens anders mag ook...

 • Een interactieve ouderavond

  Gereedschap #4 - Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar heeft u vast weer de nodige ouderavonden gepland. We dagen u uit om het dit jaar eens anders aan te pakken.

 • Het Voortgangsgesprek

  Gereedschap #5 - Richt zich op de ontwikkeling van de leerling en stelt het potentieel van de leerling (wat kan hij of zij wel) centraal.

 • Omgaan met ouders en taal

  Gereedschap #6 - Om de taalomgeving te verrijken, is samenwerking met ouders van belang. In dit geval met ouders die weinig taal tot hun beschikking hebben.

 • Adviesgesprek groep 8

  Gereedschap #7 - In het adviesgesprek biedt de leerkracht leerling en ouders handvatten om met een positief gevoel de volgende stap in de schoolloopbaan te zetten.

 • De inloopactiviteit

  Gereedschap #8 - Tijdens inloopactiviteiten stelt de (onderbouw)leerkracht de klas onder schooltijd open voor ouders, bij voorkeur aan het begin van de ochtend.

Aanvullend materiaal

 • Oudergesprekken in beeld

  Voorbeeldgesprekken - We kunnen over het voeren van gesprekken schrijven, maar we kunnen ze u ook laten zien. Daarom zijn er korte films gemaakt van de belangrijkste gespreksvormen met ouders.

 • Betrokkenheid ouders vmbo en mbo

  Aanvullend materiaal - Twee producten voor de wat oudere leeftijdsgroep: leerlingen, ouders en leraren van twee vmbo’s en twee mbo’s

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.