Menu Zoeken English

Studerend leren lezen in hbo en vmbo

Lezen van teksten met oog op kennisverwerving schiet ernstig te kort
Publicatiedatum: 01 januari 2015

In samenwerking met lerarenopleiders en leerkrachten wordt gewerkt aan de optimalisering van de leeromgeving en de aanpassing van de ICT-ondersteuning aan de praktijk van het zaakvakonderwijs (bijv. maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie).

Toon:

Doel van het project is de aandacht voor de ondersteuning bij het lezen van teksten in vakonderwijs te vergroten, (aankomend) docenten daarbij te faciliteren en de vaardigheden van leerlingen te vergroten.

Uit eerder uitgevoerd praktijkgericht onderzoek is gebleken dat het lezen van teksten met het oog op kennisverwerving in het vmbo vaak ernstig tekort schiet. Bovendien geven veel vmbo-docenten aan dat het hen ontbreekt aan middelen om de taakaanpak van leerlingen (werkend in groepjes) in een positieve richting bij te sturen. 

Aankomend docenten krijgen in het derde jaar van hun opleiding ondersteuning bij het studerend lezen in de vorm van een nieuwe leeromgeving. Deze digitale omgeving laat studenten nadenken over de inzet van de verschillende strategieën. Zo worden ze zich beter bewust van de eisen die elke studeertaak stelt. Studenten die op deze wijze hebben geleerd om expliciet na te denken over strategieën voor studerend lezen zijn beter in staat om in hun eigen beroepspraktijk in het vmbo leerlingen te ondersteunen bij het studerend lezen van vakteksten. 

“Leerlingen die zonder problemen de onderbouw zijn doorgekomen, lopen vast in de bovenbouw. Ze halen in de onderbouw goede cijfers door ‘stampend’ te leren en redden het op motivatie en discipline. Zo kan het gebeuren dat een zwakke leerling op wilskracht in de bovenbouw terecht komt. Zodra er zaken gevraagd worden waarbij leerlingen verbanden moeten leggen en grote stukken tekst moeten bestuderen, komt er inzicht bij kijken en gaat het vaak mis. Blijkbaar zitten er hiaten in de basis van deze leerlingen en wordt er nu een beroep gedaan op vaardigheden die leerlingen niet beheersen.”

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.