Start in de stad

Uitval van leraren die beginnen met lesgeven
Publicatiedatum: 01 september 2015

De uitval van startende leraren is groot. Ongeveer 45% van de starters verlaat het onderwijs binnen 5 jaar. In grootstedelijke achterstandsgebieden loopt de uitval op tot 50%.

Toon:

DOE MEE

Ben jij een startende leerkracht?

Als je gaat lesgeven op een school in een achterstandscontext, kom je in een complexe, dynamische omgeving terecht. Je krijgt te maken met een diverse groep leerlingen met grote verschillen in cognitie en sociaal-culturele achtergronden. Veel leerlingen groeien op in gezinnen die te kampen hebben met meerdere problemen. Ze hebben extra aandacht en zorg nodig wat betreft hun schoolse ontwikkeling. Dit zorgt voor mooie, maar ook pittige uitdagingen.

Het programma Start in de Stad biedt jou een goede voorbereiding op het lesgeven in een achterstandscontext. Het levert je een bron van inzichten, reflectiemomenten en lesideeën op! In 5 dagdelen leer je op interactieve wijze meer over:

  • Het omgaan met sociaal-culturele achtergronden van jouw leerlingen
  • Het omgaan met talige diversiteit
  • Het bespreekbaar maken van gevoelige thema's
  • Samenwerken met ouders
  • Samenwerken met collega's

Alle bijeenkomsten zijn specifiek gericht op het lesgeven in een achterstandscontext. Er is een programma voor startende leerkrachten en een programma voor lio-ers. Beide programma's worden door enthousiaste en deskundige docenten verzorgd op Hogeschool Rotterdam. Na afronding van het programma ontvang je een certificaat. Het lesprogramma is gevalideerd door Registerleraar.

Data 

Het programma voor starters is op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur op:
1 november 2017, 29 november 2017, 17 januari 2018, 21 februari 2018 en 28 maart 2018.
Het programma voor de lio-ers (van Hogeschool Rotterdam) is op de terugkomdagen van de Pabo HR.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.