Grensverleggend leren

Publicatiedatum: 01 januari 2012

Hoe lerenden willen en kunnen worden uitgedaagd om zichzelf te overtreffen.

Toon:

Dit proefschrift gaat over leren en lerenden in een kennissamenleving.

Wat kunnen werkzame manieren zijn om je als (toekomstige) beroepsbeoefenaar voor te bereiden op en te blijven leren in een kennissamenleving? Wat moet je er voor willen, kunnen? Hoe kan de verbinding worden gelegd tussen ambities van de lerende en de eisen die de samenleving aan hen stelt als (toekomstige) professional?

In dit proefschrift komen beide perspectieven aan bod. De lerenden zelf krijgen het woord. Welke antwoorden dragen zij aan? Wanneer is er volgens hen sprake van een effectieve leeromgeving? Welke competenties of kwaliteiten van leraren en begeleiders op de werkplek dragen in hun perceptie bij aan een effectieve leerontwikkeling en aan de verwerving van de competenties die voor het leraarschap in een kennissamenleving noodzakelijk zijn? Welke facilitaire condities achten zij nodig voor een opleidingscontext en -klimaat waarin zij zich ontwikkelen tot competente professionals?

We stellen vast in hoeverre de percepties van de lerenden overeen komen met dat wat wenselijk en noodzakelijk wordt geacht binnen de context van een kennissamenleving.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen Hogeschool Rotterdam waar vier verschillende leertrajecten object van onderzoek waren namelijk binnen twee bacheloropleidingen namelijk de lerarenopleiding verpleegkunde, informatica opleidingen en binnen twee professionaliseringstrajecten namelijk het Homo Zappiens project en het project professionaliseren van honoursdocenten.

Op dit moment wordt gewerkt aan de redactionele afronding van het concept proefschrift.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.