Menu Zoeken English

Goalsetting

Overtref mezelf
Publicatiedatum: 01 maart 2018

In het promotieonderzoek Goalsetting nemen eerstejaarsstudenten van 13 opleidingen van Hogeschool Rotterdam deel aan interventies die erop gericht zijn hun studiesucces en welzijn te verhogen. De interventies bestaan uit schrijfopdrachten die studenten helpen hun levensdoelen te vinden en concreet te maken zodat ze meer focus hebben en beter bestand zijn tegen verleidingen.

Toon:

Bij de Rotterdam School of Management lukte het om met een interventie aan het begin van het jaar het studiesucces en welzijn van studenten significant te verbeteren. Deze interventie bestaat uit begeleide schrijfoefeningen waarin de studenten hun gewenste toekomst zo duidelijk mogelijk uitwerken. Op basis hiervan schrijven ze ambitieuze en concrete doelstellingen. De doelstellingen prioriteren ze, en per doelstelling werken ze gedetailleerd uit hoe ze deze realiseren en hoe ze omgaan met tegenslag. Vooral jongens en studenten met een migratie achtergrond gingen structureel beter presteren na deelname aan de interventie.

In het overtref mezelf project passen we de hierboven beschreven interventie aan voor hbo studenten en onderzoeken we of het ook voor hbo ondernemerschap en lerarenopleidingen werkt. Daarnaast onderzoeken we wat het achterliggende mechanisme is. Met andere woorden: op welke manieren beinvloedt deze interventie het studiegedrag van de studenten?

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen