Menu Zoeken English

Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen

Publicatiedatum: 01 mei 2015

In het basisonderwijs wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van leerlingsoftware. Bij het leren lezen kan leerlingsoftware veel voordelen bieden: leerlingen kunnen individueel en op hun eigen tempo en niveau oefenen met de auditief‐visuele koppeling die nodig is voor het leren lezen, en krijgen daarbij directe feedback. Ondanks de potentie van zulke software is het gebruik ervan in de onderwijspraktijk soms lastig, vanwege organisatorische of technische problemen op de school.

Toon:

Het onderzoek richt zich op de leerlingsoftware van de methode Veilig Leren Lezen, de meest gebruikte leermethode voor aanvankelijk lezen. Eerst worden de bestaande ervaringen van leerkrachten van groep 3 met het gebruik van de software in de klas geïnventariseerd om te komen tot een set van best practices. Vervolgens worden deze best practices ingezet in een onderzoek naar de effectiviteit van de software, waarbij de leeruitkomsten van leerlingen op scholen waar de software gebruikt wordt, worden vergeleken met die van leerlingen op scholen waar de software niet wordt gebruikt. Hierbij wordt ook gekeken naar de relatie tussen de mate waarin de software gebruikt wordt en de leeruitkomsten. De ervaringen van de leerkrachten met het werken met de best practices tijdens dit effectonderzoek worden geïnventariseerd door middel van een procesevaluatie. Op basis van de resultaten van het effectonderzoek en de procesevaluatie worden richtlijnen opgesteld voor het in de onderwijspraktijk inzetten van leerlingsoftware voor het leren lezen en kunnen nieuwe mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen worden aangegeven.

Verwachte resultaten

Het onderzoek zal kennis opleveren over:

  • best practices voor het in de klas inzetten van leerlingsoftware bij het leren lezen (op basis van de focusgroepen)
  • de effectiviteit van leerlingsoftware bij het leren lezen
  • richtlijnen voor het optimaal inzetten van de leerlingsoftware (op basis van effectstudie en procesevaluatie)
  • behoeften en wensen vanuit de praktijk om de software eventueel te kunnen verbeteren

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen