Menu Zoeken English

Resultaten

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de resultaten van de vier studies concluderen we dat de stappen van het programma Thuis in Taal bijdragen aan succesvolle partnerschappen tussen leraren en laagopgeleide ouders om de mondelinge taalontwikkeling van kinderen te stimuleren: 

  • Leraren kunnen gecoacht kunnen worden om met het programma te werken en ervaren het als een waardevolle toevoeging.
  • Deelname van  laagopgeleide ouders neemt toe tijdens ouder-kind activiteiten op school.
  • Ook de verbale interactie met hun kind tijdens activiteiten en het aantal taalactiviteiten thuis groeit.

De resultaten bieden aanknopingspunten voor verdere versterking van het programma en voor implementatie in zowel de praktijk als het beleid. De theoretische principes kunnen gebruikt worden in diverse settings en zijn bedoeld om te inspireren bij het vormgeven van nieuwe schoolpraktijken, waarbij steeds wordt voortgebouwd op de gemeenschappelijke belangen en kennis van leraren en ouders. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor leraren, opleiders en beleidsmakers om het aangaan van partnerschappen met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van kinderen duurzaam te bevorderen. De ontwerpprincipes van het programma Thuis in Taal worden op dit moment toegepast op diverse scholen in Rotterdam en omstreken en in Brussel.

Producten en publicaties

In de media

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen