Breed Platform Arbeid

Platform voor praktijkgericht onderzoek
Publicatiedatum: 01 juni 2017

Samenwerkingsverband van alle relevante lectoraten van hogescholen in Nederland rond duurzaam aan het werk komen en blijven.

Toon:

Beoogde resultaten

In 2019...

  • is er een breed Platform Arbeid gerealiseerd waarin zowel hogescholen als stakeholders - bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen - participeren.
  • is er een gezamenlijk onderzoeksprogramma opgesteld met daaraan gekoppeld een heldere prioritering, die wordt gedragen door de leden van het Platform.
  • zijn er minimaal twee voorstellen voor multidisciplinaire onderzoeksprojecten gereed om in te dienen.
  • is er een website beschikbaar waar de ontwikkelde kennis beschikbaar is en waaraan de verschillende leden zijn gekoppeld.

Na het eerste jaar vindt er een tussenevaluatie plaats door het kernteam. De voortgang wordt geĆ«valueerd. Op basis hiervan worden zo nodig de planning of de doelen bijgesteld. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.