Menu Zoeken English

Inclusieve arbeid binnen Hogeschool Rotterdam

Onderzoek naar het creëren van werkervaringsplaatsen en betaald werk voor kwetsbare groepen
Publicatiedatum: 01 mei 2016

De Participatiewet stimuleert mensen met een arbeidsbeperking en andere kwetsbare groepen om aan de slag te gaan bij een reguliere werkgever. Hogeschool Rotterdam ziet het als haar maatschappelijke plicht om aan deze doelstelling bij te dragen en kwetsbare groepen participatiemogelijkheden in werk te bieden. Samen met verschillende partners biedt zij daarom binnen de hogeschool mogelijkheden voor betaald werk en werkervaringsplaatsen aan verschillende groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Toon:

Onderzoeksvragen

In het onderzoek staan drie vragen centraal:

  1. Hoe verlopen arbeidsinclusieprocessen van groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt binnen Hogeschool Rotterdam en welke actoren en factoren spelen hierbij een rol?
  2. Hoe worden de voorlopige uitkomsten gewaardeerd door:
    1. de nieuwe werknemers, stagiaires en vrijwilligers, in relatie tot hun ambities m.b.t participatie in werk?
    2. hun directe collega's, in relatie tot hun dagelijkse werk en het functioneren van de teams (sociaal/functioneel)?
    3. hun leidinggevende, in relatie tot teamdoelstellingen en hrm-beleid?
  3. Welke verbeter/ontwikkelsuggesties volgen uit de antwoorden op voorgaande vragen?

Deze vragen zullen tijdens de eerste fase van het onderzoek nader worden geoperationaliseerd, op basis van een in de literatuur gebaseerd conceptueel model voor analyse van inclusieprocessen, dat het lectoraat Inclusieve arbeid, kwetsbare burgers ontwikkelt.

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek betreft een kwalitatief, casuïstisch onderzoek naar het proces van inclusie, de rol van professionele ondersteuning daarbij en de ervaringen van de werkgever (HR), leidinggevenden, kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en hun directe collega’s. 

De casussen worden gevormd door de nieuwe werknemers in verschillende vormen van arbeid of werkervaring. Selectie van casussen vindt plaats in overleg met de begeleidingscommissie en betrokken partijen binnen de hogeschool. Gestreefd wordt naar variatie in typen werknemers, werkplekken en soorten werk zodat een breed scala aan inclusieprocessen kan worden onderzocht.

Elk jaar zullen acht of negen nieuwe casussen aan het onderzoek worden toegevoegd. Dit betekent dat de onderzoeksgroep elk jaar groter wordt. Het onderzoek zal drie jaar lopen, zodat uiteindelijk 25 casussen zullen worden onderzocht. Bij casussen die in de jaren 1 en 2 worden gestart, vinden in de jaren 2 en 3 vervolgmetingen plaats, zodat bij hen ook ontwikkeling van inclusie over langere tijd kan worden onderzocht.

Na drie jaar volgt een eindrapportage. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van inclusieprocessen. Daarnaast zal het onderzoek casussen, instrumenten en methodiek(en) opleveren die ingezet kunnen worden in andere inclusieprocessen binnen en buiten de hogeschool, het bacheloronderwijs van Social Work van het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) als ook de opleiding Human Resource Management van het Instituut voor Bedrijfskunde (IBK).

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen