Menu Zoeken English

Inclusieve arbeid binnen Hogeschool Rotterdam

Onderzoek naar het creëren van werkervaringsplaatsen en betaald werk voor kwetsbare groepen
Publicatiedatum: 01 mei 2016

De Participatiewet stimuleert mensen met een arbeidsbeperking en andere kwetsbare groepen om aan de slag te gaan bij een reguliere werkgever. Hogeschool Rotterdam ziet het als haar maatschappelijke plicht om aan deze doelstelling bij te dragen en kwetsbare groepen participatiemogelijkheden in werk te bieden. Samen met verschillende partners biedt zij daarom binnen de hogeschool mogelijkheden voor betaald werk en werkervaringsplaatsen aan verschillende groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Toon:

Het doel van het onderzoek is om beter zicht te krijgen op het verloop en de uitkomsten van sociale inclusieprocessen die gericht zijn op het succesvol aan het werk helpen en houden van groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. In het bijzonder is daarbij het doel om beter zicht te krijgen op de vraag hoe professionele ondersteuning van job coaches en andere begeleiders het verloop van deze processen positief kan beïnvloeden. Zowel betaald werk, werkervaringsplaatsen als vrijwilligerswerk en werkervaringsplekken kunnen onderdeel zijn van deze inclusieprocessen.

Ten tweede beoogt dit onderzoek op verschillende manieren impact te hebben op de nieuwe Social Work-opleiding van het Instituut voor Sociale opleidingen:

  • Het onderzoek past binnen het thema ‘bevordering van sociale inclusie via arbeid’, dat naar verwachting in een aantal leerwerkgemeenschappen aandacht zal krijgen. Dit thema is in ieder geval relevant voor de LWG Pameijer, omdat zij veel waarde hecht aan een focus op arbeidsparticipatie in haar dienstverlening en omdat Pameijer nauw bij het te onderzoeken project betrokken is. 
  • Het onderzoek heeft inhoudelijke raakvlakken met verschillende onderdelen van de nieuwe opleiding. Daarmee biedt het onderzoek verschillende mogelijkheden voor studenten om – met hun eigen school als onderzoeksterrein - in overleg met docenten en lectoraat bij het onderzoek betrokken te raken.

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen