Omgaan met ouders en taal

Aansluiten bij de taalomgeving van kinderen thuis

Het is van belang om de taalomgeving van kinderen te verrijken. Maar hoe kunnen ouders die zelf maar weinig taal tot hun beschikking hebben daaraan bijdragen? Dit gereedschap is bedoeld om u te helpen bij het in beeld krijgen van de taalomgeving van kinderen thuis en het aansluiten daarbij.

Filosoof Wittgenstein "De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld" 

Omgaan met ouders en taal

Gereedschap

Om de taalomgeving te verrijken, is samenwerking met ouders van belang. In dit geval met ouders die weinig taal tot hun beschikking hebben en mede daardoor soms weinig vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Ouders voor wie de drempel naar school erg hoog kan zijn. Het is een kunst om in contact te komen met deze ouders en een goed beeld te krijgen van hoe de taalomgeving er bij hen thuis uit ziet. Het is niet eenvoudig om aan te sluiten bij deze ouders, maar dat het niet onmogelijk is, laten leerkrachten van meerdere scholen zien.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.