Ga direct naar de content

Ondernemende houding

Wat verwachten start ups en scale ups voor ondernemende houding?
Publicatiedatum: 01 januari 2016

De beroepspraktijk verwacht steeds meer dat werknemers meedenken in kansen en actief handelen. In dit onderzoek wordt gekeken naar start ups en scale ups en wat zij verwachten voor ondernemende houding van hun medewerkers.

De beroepspraktijk ontwikkelt zich in hoog tempo. Om te overleven moeten bedrijven meebewegen in deze trends en ontwikkelingen. Met een open blik naar de markt kijken, innoveren en zoeken naar kansen. Een ondernemende houding wordt ook steeds meer verwacht van werknemers. In dit onderzoek wordt gekeken naar start ups en scale ups en wat zij verwachten voor ondernemende houding van hun medewerkers. 

Veel bedrijven hebben behoefte aan mensen die zich binnen de organisatie ondernemend gedragen. Ze zoeken naar medewerkers die met hen meedenken in kansen en deze om durven te zetten in concrete acties. Om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de beroepspraktijk vindt Hogeschool Rotterdam het belangrijk hen een ondernemende houding aan te leren. Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap doet daarom onderzoek naar wat voor houding start ups en scale ups verwachten van hun toekomstige medewerkers. 

Binnen de 3S-onderzoekslijnen wordt onderzocht wat het belang is van een ondernemende houding. Dit onderzoek richt zich specifiek op innovatieve start ups en scale ups. Wat vragen zij voor ondernemende houding van hun (toekomstige) medewerkers?

In dit onderzoeksproject worden meetinstrumenten in kaart gebracht waarmee een ondernemende houding bij studenten gemeten kan worden. Ook wordt gekeken hoe dit ondernemende gedrag gestimuleerd kan worden.

Gedurende dit project worden 10 start ups, scale ups en experts geïnterviewd. Daarnaast wordt het meetinstrument ‘The Intrapreneurial Behaviour Measure’ (Preenen et al., 2014) uitgezet onder studenten van Hogeschool Rotterdam en medewerkers van start ups en scale ups.

Deelonderzoek 'Studenten die ondernemen'

In 2014 had 6% van de studenten in Nederland een eigen onderneming (GUESSS, 2014), waarvan naar schatting 2000 HR-studenten. Wat kan Hogeschool Rotterdam voor ze betekenen en waar hebben deze student-ondernemers specifiek behoefte aan? Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap deed onderzoek.

Eind juni 2015 is een onderzoek naar de behoeften van deze groep studenten uitgevoerd. Omschrijving van het onderzoek en de resultaten zijn samengevat in een posterpresentatie. 

Download hier de posterpresentatie

Meer details? Download hier het ruwe databestand

Projectfeiten

De feiten overzichtelijk op een rij

Samenwerkingspartners

  • Netwerk van Valorisatiemanagers
  • GUESSS

Looptijd

Januari 2016 - december 2016

Onderzoekslijn

Stand up

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.