Menu Zoeken English

De Renovatie-expert

Het duurzaam renoveren van woningen is een vak apart.

Het vindt plaats in een bestaande situatie, heeft impact op lopende processen en vergt kennis van oude technieken gecombineerd met nieuwe oplossingen. Dit betekent dat je hier mensen goed voor moet opleiden. In de bouwpraktijk heeft de focus echter altijd op nieuwbouw gelegen, dus die opleidingskennis ontbreekt. Met het project ‘De Renovatie-Expert’ haken we met de inzet van afstudeerders de kennisontwikkeling op het gebied van renovatie van praktijk en onderwijs in elkaar.

Zes afstudeerders gaan de komende periode bij verschillende corporaties in de regio aan de slag met dezelfde hoofdvraag over de vormgeving van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dit doen ze vier dagen in de week bij de corporaties en één dag per week op RDM bij Kenniscentrum en CoE. Op die dag presenteren ze hun vorderingen, wisselen ze ervaringen uit en wordt hun renovatiekennis bijgespijkerd door de lector Haico van Nunen of door praktijkpartners. Naar aanleiding van het leertraject van de studenten kunnen zowel
aanvullingen worden gedaan aan het curriculum van de opleiding als aan de benadering van het energievraagstuk bij de corporaties.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.