STAD

Spatial and Transport Impacts of Automatic Driving
Publicatiedatum: 05 februari 2016

Onderzoek naar de gevolgen van autonoom rijden op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen. Autonoom rijden gaat de komende tientallen jaren zorgen voor drastische veranderingen voor de openbare ruimte/ infrastructuur voor de mobiliteit van de voetgangers en het wegverkeer. Publieke en private partijen zullen hier rekening mee moeten gaan houden. Er is nog niet genoeg informatie over de impact, dit project gaat onderzoek doen naar de gevolgen met een brede scope. Veel synergie met de projecten INTRALOG en INTRAMOLOG

Dit project is in samenwerking met TU Delft (penvoerder) in een brede onderzoekssamenwerking. Het kenniscentrum is aangehaakt om bestaande en nieuwe praktijkgevallen in de Zuidvleugel van de Randstad te onderzoeken.

Projectfeiten

Looptijd

Dit project is gestart in januari 2016.

Onderzoeksmedewerkers

Reanne Boersma, Adrie Spruijt en onderzoekers van TU Delft.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.