Menu Zoeken English

CO2 transparantie in transport

Een blockchain verkenning

Het project is een verkenning naar de potentie van een applicatie die dynamisch de CO2 footprint van de lading berekent op basis van de daadwerkelijk gereden kilometers.

De volgende onderzoeksvraag is leidend: In hoeverre is het mogelijk en wenselijk om CO2 gegevens van het transport per product middels blockchain technologie te delen en wat is nodig om hier een ‘proof of concept’ voor te realiseren? Concreet betekent dit dat we op basis van deze studie antwoord hebben op de vraag of en hoe we een eigen applicatie kunnen gaan ontwikkelen. Deze onderzoeksverkenning biedt input voor een groter project waarin daadwerkelijk bij meerdere MKB ondernemingen een pilot implementatie wordt gedaan. Hiertoe wordt de noodzakelijke kennis over welke vervolgstappen hiervoor nodig zijn vergaard en wordt een relevant netwerk opgebouwd. Op basis van dit grotere project kan de app geëvalueerd worden en breed beschikbaar gesteld worden.

Projectfeiten

Looptijd

1 december 2017 t/m 14 november 2018

Onderzoeksmedewerkers

Yvonne Lont

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.