Menu Zoeken English

De Infiltrerende Stad

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

Het project heeft een onderzoeksaanpak waarbij het functioneren van infiltrerende verhardingen onder ideale omstandigheden en praktijksituaties met elkaar worden vergeleken.

Toon:

We krijgen de komende jaren te maken met extremer weer. Hogere temperaturen, maar ook nattere winters en meer zware regenbuien maken daar onderdeel vanuit. Hoe gaan we in de stad om met de wateroverlast die dit veroorzaakt? De Infiltrerende Stad is een onderzoeksproject (gesubsidieerd door SIA) naar het functioneren van infiltrerende en waterbergende straten in de stad. Deze vormen van verharding laten water door en kunnen zo wateroverlast helpen bestrijden. Verschillende soorten infiltrerende verhardingen van wegdek worden onder ideale omstandigheden en in praktijksituaties met elkaar vergeleken. Dit levert inzicht op over effectiviteit, beheer en onderhoud van verschillende soorten infiltrerende verharding. Zo maken we de stad klimaatbestendig.

Looptijd

De looptijd van dit project is twee jaar. De startdatum is 1 september 2018 en de einddatum 31 augustus 2020.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen