Menu Zoeken English

De Infiltrerende Stad

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

We krijgen de komende jaren te maken met extremer weer. Hogere temperaturen, maar ook nattere winters en meer zware regenbuien maken daar onderdeel vanuit. Hoe gaan we in de stad om met de wateroverlast die dit veroorzaakt?

Toon:

Resultaten

Webinar De Infiltrerende Stad 17 september 2020
Op 17 september presenteerde het consortium van het project De Infiltrerende Stad zijn onderzoeksresultaten via een webinar. Wat hebben we geleerd van twee jaar praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit, beheer en onderhoud en het op de markt brengen van infiltrerende verhardingen en onderliggende systemen?

Bekijk hier de presentaties:

 
Climate Scan 
Climate scan is een interactieve webgebaseerde kaartapplicatie voor internationale kennisuitwisseling over 'blauwgroene' projecten over de hele wereld. Het richt zich voornamelijk op de onderwerpen rond de gebieden stedelijke veerkracht, klimaatbestendigheid en klimaatadaptatie. De resultaten van het onderzoek worden hier gedeeld.
 
We zijn begonnen met een grondige analyse van het systeem van infiltrerende verharding. Hierbij gaat het zowel om de fysieke werking, het systeem van beheer- en onderhoud, ontwerpnormen en technische innovaties. In deze analyse kun je alles hierover terugvinden.
 
Er zijn de afgelopen tijd een aantal consortium overleggen geweest waarbij iedereen die actief is in het project De Infilterende Stad uitgenodigd is. In november 2019 vond de Masterclass Marktverkenning en Marktvraag Infiltrerende verhardingen (Wat zijn bepalende factoren in keuze voor infiltrerende verharding en onderliggende systemen?) plaats voor alle consortiumleden en genodigden.
 

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen