Menu Zoeken English

Monitor M4H in Cijfers

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

In transformatiegebieden met een (potentieel) hoge marktdruk verdienen werkactiviteiten met grote maatschappelijke waarde maar minder economisch slagkracht extra aandacht.

Toon:

De ambities en doelstellingen van gemeente en Havenbedrijf voor het Makers District, zoals vastgelegd in de Visie en Strategie (2017) vormen het uitgangspunt van monitoring. De soms abstracte ambities en doelstellingen zijn eerst vertaalt naar concrete thema’s in de gebiedsontwikkeling van M4H. Deze thema’s zijn vervolgens meetbaar gemaakt met indicatoren. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande cijfers, monitors en databases. In elke volgende uitvoering van de monitor wordt er ingezoomd op een ander thema.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen