Menu Zoeken English

Van hype naar realiteit: blockchain en de effecten op mkb in de keten

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

In dit project werkt het lectoraat Supply Chain Finance van Hogeschool Windesheim in samenwerking met het Kenniscentrum Duurzame HavenStad van de Hogeschool Rotterdam aan de volgende centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen mkb’ers vaststellen wat de kansen en bedreigingen zijn van blockchain toepassingen op hun positie in ketens?

Toon:

Resultaten

Quickscan-methode
Op basis een literatuurstudie en +/- 20  afgeronde bachelorscripties naar de effecten van Blockchain voor de logistieke ketens is een quickscan-methode ontwikkeld.
Vanuit de strategiekeuzes wordt er gekeken waar Blockchain een strategische waarde kan leveren. Vervolgens wordt gekeken of de integratie in de logistieke processen op tactisch en operationeel niveau gerealiseerd kan worden om specifiek te maken waar de (data)integratie kan plaatsvinden. Hierbij wordt dan gekeken of Blockchain daarbij nog steeds de beste keuze is dat een ander alternatief beter past.

Momenteel wordt de quickscan-methode gevalideerd in nieuwe casestudies om te zien of deze methode de juiste antwoorden geeft of nog aangepast moet worden.

Haalbaarheidsonderzoek
Momenteel wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het beheren en monitoren van de koude kwaliteitsinzichten met het bedrijf GreenRoots. Dit gebeurd met behulp van een eerste prototype, gebaseerd op IoT (Internet of Things) en een mogelijke Blockchain toepassing.

Kennisbox
Samen met KennisDC Logistiek is een kennisbox ingericht, waar studenten en docenten ondersteunende rapporten/artikelen kunnen delen.

Wetenschappelijke en vakpublicaties zijn ontwikkeld waarbij de focus ligt op het inzichtelijk maken van de effecten van blockchain voor het mkb met behulp van specifieke tools.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen