Ga direct naar de content

Openbare les dr. Arjen van Klink

Next Strategy

Op donderdag 2 november vindt de openbare les van dr. Arjen van Klink, lector Next Strategy, plaats in Rotterdam.

Strategie is volgens sommigen plannen op papier maken. Mkb-ondernemers hebben daar weinig mee, zij zijn gewend om praktisch in te spelen op veranderingen. De wereld verandert zo snel dat noch papier, noch pragmatisme afdoende is. Veel mkb-bedrijven vertonen weinig groei en zijn nauwelijks aangehaakt bij nieuwe ontwikkelingen. De Next Economy staat nog niet op hun netvlies. Disruptie dreigt, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid en welvaart in de regio. Traditionele strategische modellen en concepten passen niet bij het mkb, maar wat dan wel? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat Arjen van Klink als lector Next Strategy gaat doen.

In zijn lectorale rede gaat Arjen in op de inflatie van strategisch management, maar ook de noodzaak voor mkb-ondernemers om vooruit te kijken en de mogelijkheden om dat te doen. Vervolgens gaat hij in gesprek met enkele regionale ondernemers over hoe zij strategie zien. Ook studenten vertellen over hun ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar strategie in de praktijk.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.