Menu Zoeken English

Red Flags voor criminele ondermijning

Onderzoek naar criminele inmenging in bedrijven

In 2019 is het nieuwe SIA RAAK mkb project 'Red Flags voor criminele ondermijning in het mkb' gestart. Een onderzoek naar criminele inmenging in bedrijven en mogelijkheden voor bedrijven om zich hiertegen te wapenen.

Toon:

Projectomschrijving

Criminele inmenging staat voor de handelingswijzen die criminelen gebruiken om een bedrijf binnen te dringen en blijvend invloed uit te oefenen. Het speelt zich af op hetzelfde raakvlak als het begrip ondermijning: verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Over beveiliging tegen veelvoorkomende criminaliteit als diefstal en inbraak bestaat reeds veel kennis. Naar de invloed van georganiseerde criminaliteit op bonafide ondernemingen is echter nog weinig onderzoek gedaan.  

Vanwege het gevaar voor de eigen onderneming willen mkb-ondernemers inmengingsignalen tijdig herkennen. Daarnaast zijn ondernemers op zoek naar een gericht handelingsrepertoire, zowel op het niveau van de individuele onderneming als in collectief verband. Een collectieve aanpak vraagt om samenwerking tussen ondernemers onderling (bijvoorbeeld binnen een vereniging van bedrijven) en tussen het collectief van ondernemers en gemeentelijke overheden, politie en Openbaar Ministerie (OM). Omdat de uitwisseling tussen kennis uit betrokken lectoraten en de praktijk te waarborgen, wordt samengewerkt in de vorm van een consortium.

Verbinding met onderwijs

Inzichten die worden opgedaan over criminele inmenging als bedrijfsrisico, vinden hun weg naar het onderwijs via het kennislectoraat Risicomanagement & Gedrag. Ook worden Honours Programme studenten van o.a. de opleidingen Accountancy, Bedrijfskunde en International Business betrokken bij de verzameling van data.

Er is ruimte in het project voor afstudeerders om ervaring op te doen met o.a. het bestuderen van financiƫle stukken.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen