Menu Zoeken English

Red Flags voor criminele ondermijning

Onderzoek naar criminele inmenging in bedrijven

In 2019 is het nieuwe SIA RAAK mkb project 'Red Flags voor criminele ondermijning in het mkb' gestart. Een onderzoek naar criminele inmenging in bedrijven en mogelijkheden voor bedrijven om zich hiertegen te wapenen.

Criminele inmenging staat voor de handelingswijzen die criminelen gebruiken om een bedrijf binnen te dringen en blijvend invloed uit te oefenen. Vanwege het gevaar voor de eigen onderneming willen mkb-ondernemers inmengingsignalen tijdig herkennen. Daarnaast zijn ondernemers op zoek naar een gericht handelingsrepertoire, zowel op het niveau van de individuele onderneming als in collectief verband. Een collectieve aanpak vraagt om samenwerking tussen ondernemers onderling (bijvoorbeeld binnen een vereniging van bedrijven) en tussen het collectief van ondernemers en gemeentelijke overheden, politie en Openbaar Ministerie (OM).

Beoogde resultaten

Het onderzoek beoogt voor ondernemers praktische producten te realiseren (onder andere factsheets betreffende externe criminele dreigingen, signaallijsten, interventietoolkit en een informatie‐uitwisselingsprotocol) die ook waarde hebben voor ondernemers die in hetzelfde gebied werkzaam zijn en voor branchegenoten verder in het land.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen