Menu Zoeken English

Get Smart

Verbeteren dynamisch innovatievermogen van het mkb
Publicatiedatum: 01 september 2015

In dit SIA/RAAK-MKB-project onderzoeken ondernemers samen met onderzoekers, docenten en studenten hoe zij hun innovatievermogen kunnen verbeteren om radicale innovatie-ideeën in het kader van Smart Industry (nog beter) te identificeren, te ontwikkelen en te vermarkten.

Toon:

Get Smart Magazine

Benieuwd naar de tussentijdse resultaten? Lees hier het Get Smart Magazine.

 

Lees het magazine

Over Get Smart

Projectinformatie

Projectomschrijving

In het onderzoeksproject Get Smart wordt met een groep vooraanstaande bedrijven uit de maakindustrie in de regio Rotterdam/Den Haag gedurende twee jaar gewerkt aan het vergroten van hun innovatievermogen.

Onderzoeksproces

Elk halfjaar (semester) start een team van studenten van Hogeschool Rotterdam met een gestructureerd proces dat erop gericht is de bedrijven meer inzicht te geven in hun “innovatie DNA” (diagnose) en samen met het bedrijf te komen tot een plan van aanpak om dit DNA op een hoger plan te brengen (planvorming). In de uitvoeringsfase helpen de studenten om de plannen in praktijk te brengen en dragen daarmee bij aan het in gang zetten van concrete innovatieprojecten. Met een evaluatie van de verrichte activiteiten zorgen de studenten voor een borging van het verbeterde innovatievermogen zodat het volgende studententeam hierop kan voortbouwen (zie onderstaande figuur).

Het project loopt voor een periode van twee jaar. Elk jaar (1e semester) start een team van studenten van Hogeschool Rotterdam met een gestructureerd proces dat erop gericht is de bedrijven meer inzicht te geven in hun “innovatie DNA” (diagnosefase) en samen met het bedrijf te komen tot een plan van aanpak om dit DNA op een hoger plan te brengen (planvorming). In de uitvoeringsfase helpen de studenten om de plannen in praktijk te brengen en dragen daarmee bij aan het in gang zetten van concrete innovatieprojecten. Met een evaluatie van de verrichte activiteiten zorgen onderzoekers van KcBI voor een borging van het verbeterde innovatievermogen zodat een volgend team hierop kan voortbouwen (zie onderstaande figuur).

Get Smart beperkt zich tot een periode van 2 jaar (t=3); niet alle mkb-bedrijven doen echter 2 jaar mee met het onderzoek.

Focus op het ‘dynamisch innovatievermogen’

In Get Smart wordt gebruik gemaakt van het innovatiemodel van de Amerikaanse hoogleraar O’Connor. Het model van O’Connor gaat uit van de gedachte dat de interne en externe wereld van een onderneming constant in beweging is en stelt dat om te innoveren de onderneming met deze verandering moet meebewegen. Dit dynamische innovatievermogen wordt opgebouwd door gericht te werken aan drie cruciale bouwstenen: Discovery, iNcubatie en Acceleratie (Innovatie DNA).

Discovery (ontdekken) is het creëren, herkennen en uitwerken van kansen. Incubation (incubatie) focust op de experimentele ontwikkeling. Acceleration (versnelling) betreft de gerichte investering om schaal en groei te bevorderen. O’Connor stelt dat radicale innovatie weinig, onregelmatig en onvoorspelbaar voorkomt in ondernemingen. Een focus op het dynamisch innovatievermogen moet de onderneming helpen om herhaaldelijk radicale innovaties te ontdekken, ontwikkelen en in de markt te zetten en is daarmee het fundament voor continue vernieuwing en groei (zie onderstaande figuur).

Praktijkgericht onderzoek

Gedurende de looptijd van het project doet Hogeschool Rotterdam praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van verschillende methoden en technieken die worden gebruikt om het dynamische innovatievermogen van de deelnemende bedrijven te verbeteren.

Het project levert daarmee nieuwe kennis en inzichten op over het gebruik van deze modellen en technieken in het kader van Smart Industry. Deze kennis zal worden benut om de ‘innovatie- en ondernemerschapskit’ bij de hogescholen te versterken en het onderwijs te verbeteren.

De inzichten die uit het onderzoek voortvloeien zullen met het bedrijfsleven worden gedeeld in een nog op te richten innovatie-community.

Kennisclips Get Smart

Bekijk hier onze kennisclips

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen