Drs. Monique Vahedi Nikbakht-van de Sande

Promovenda Multidisciplinaire Zorgverlening

Monique is werkzaam als onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Voornamelijk binnen de onderzoekslijn Samenhang in Zorg en als kerndocent voor een dag per week verbonden aan de masteropleiding Advanced Nursing Practice van Hogeschool Rotterdam. Kenmerkend zijn haar strategisch inzicht, toekomstgerichtheid en verantwoordelijkheidsbesef.

Monique studeerde verpleegkunde en algemene sociale wetenschappen. Zij werkte jarenlang in de sector zorg als verpleegkundig dag-, avond- en nachthoofd, zorgmanager, beleidsmedewerker en als projectleider van diverse innovatieve projecten. Tegenwoordig is zij werkzaam als onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Voornamelijk binnen de onderzoekslijn Samenhang in Zorg en als kerndocent voor 1 dag per week verbonden aan de masteropleiding Advanced Nursing Practice van Hogeschool Rotterdam. Kenmerkend zijn haar strategisch inzicht, toekomstgerichtheid en verantwoordelijkheidsbesef.

Promotieonderzoek

In Nederland heeft de overheid de ambitie om continue levenseindezorg te bieden onafhankelijk van de plaats waar de patiënt met een palliatieve zorgvraag verblijft. Palliatieve zorg is bij uitstek multidisciplinaire zorg waarbij de samenwerking tussen organisaties van wezenlijk belang is om continuïteit van zorg bij patiënten te kunnen waarborgen. Een goede samenwerking in netwerk- en ketenverband is temeer noodzakelijk daar patiënten in de laatste levensfase te maken krijgen met zowel transities in ziekte als in zorg. Het proefschrift geeft:

  • Inzicht in transities in ziekte en zorg,
  • De samenwerking tussen professionals en
  • De complexiteit van het implementeren van zorginnovaties die multidisciplinaire samenwerking moeten bevorderen.

 

Publicatie(s)

Van Drs. Monique Vahedi Nikbakht-van de Sande

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.