Ga direct naar de content

Susanne van Hooft, MSc

Promovenda Zelfmanagement & Onderwijs

Susanne is verpleegkundige en sinds 2007 aan Hogeschool Rotterdam verbonden als docent Verpleegkunde. In 2011 heeft zij de Master Health Economics, Policy & Law bij de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Sinds september 2012 werkt zij als promovenda bij Kenniscentrum Zorginnovatie.

Als promovenda is Susanne verbonden aan de onderzoekslijn Zelfmanagement en Participatie. Haar promotieonderzoek is onderdeel van het project NURSE-CC (NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care). Dit is een gezamenlijk programma van onderzoekers en verpleegkundigen van Hogeschool Rotterdam, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Met NURSE-CC willen we twee doelen bereiken:

  1. het versterken van (de effectiviteit van) zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen aan mensen met chronische aandoeningen;
  2. het verbeteren van de competenties van verpleegkundigen en van het verpleegkundig onderwijs op dit terrein.

Promotieonderzoek

Het promotieonderzoek van Susanne richt zich op het tweede thema. De centrale vraagstelling hiervan is: ‘Over welke essentiële competenties dienen verpleegkundigen te beschikken bij het ondersteunen van zelfmanagement van mensen met een chronische aandoening en hoe kunnen deze in het verpleegkundige onderwijs worden geïntegreerd?’

Samen met collega’s van de Universiteit Gent en Kenniscentrum Zorginnovatie ontwikkelde Susanne een vragenlijst waarmee verpleegkundigen kunnen aangeven in hoeverre zij denken dat zij bepaalde essentiële competenties bezitten en hoe vaak ze deze competenties toepassen.

Publicatie(s)

Van Susanne van Hooft, MSc

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.