Menu Zoeken English

Mariëlle Peeters MSc

Promovenda Betere Transitie bij Diabetes

Mariëlle Peeters is gezondheidswetenschapper en werkt sinds 2014 als onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie, waar ze tijdens haar master ook al werkte als onderzoeksassistent. Momenteel is zij bezig met haar promotieonderzoek bij het project Betere Transitie bij Diabetes.

Mariëlle Peeters studeerde van 2009 t/m 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft vervolgens in juli 2014 haar master Healthcare Policy, Innovation and Management aan de Universiteit Maastricht afgerond. Ze is betrokken geweest bij de projecten SPIL en NURSE-CC, die zich beide richtten op de zorg voor mensen met chronische aandoeningen.

Promotieonderzoek: Betere Transitie bij Diabetes

Betere Transitie bij Diabetes bestaat uit een onderzoeksprogramma (evaluatie van transitiezorg in 20 diabetesteams in Nederland) en een verbeterprogramma. Mariëlle Peeters zal zich vooral richten op het onderzoeksgedeelte. In de tweede helft van 2016 is er een quick scan van de stand van zaken ten aanzien van transitie in de Nederlandse diabeteszorg uitgevoerd. Door middel van online vragenlijsten zijn de structuur, werkwijzen en organisatorische randvoorwaarden voor transitiezorg en de ervaringen daarmee in kaart gebracht. Binnenkort verschijnen de rapportages.

Daarnaast houdt zij zich bezig met de proces- en uitkomstenevaluatie, een vergelijkende retrospectieve cohortstudie met een multiple-case mixed-methods design. Hierbij wordt de transitiezorg in de deelnemende teams op drie verschillende niveaus geëvalueerd: 1) structuur en organisatieniveau; 2) behandelteamniveau; en 3) patiëntniveau. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen teams die in verschillende mate aandacht besteden aan transitiezorg (van nauwelijks aandacht voor transitiezorg tot veel aandacht in de vorm van een transitiepoli). 

Promotor: Prof. dr. R.A. Bal
Co-promotoren: Dr. J.N.T. Sattoe, dr. A.L. van Staa

Volg Marielle Peeters

op social media

Project(en)

Van Mariëlle Peeters MSc

Publicatie(s)

Van Mariëlle Peeters MSc

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen