Ga direct naar de content

Kirsten van den Heuij MA

Promovenda Studie- en taalvaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking

Kirsten van den Heuij rondde in 2012 de master Toegepaste Taalwetenschappen aan de VU Amsterdam af. Om ervaring op te doen op het gebied van (taalkundig) onderzoek ging zij werken als onderzoeksassistent voor het Expertisecentrum Nederlands en het Meertens Instituut Amsterdam. Sinds 2013 combineert ze haar baan als docent aan de opleiding logopedie van Hogeschool Rotterdam, met een onderzoeksproject voor de Universiteit Maastricht. Dit onderzoeksproject richt zich op de cognitieve- en woordenschatontwikkeling van dialect/Nederlands sprekende kinderen in Limburg.

In juni 2015 kreeg zij een aanloopvoucher van Hogeschool Rotterdam toegekend om haar ingediende onderzoeksvoorstel te verfijnen. Dit beoogde promotieonderzoek richt zich op de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs voor jongeren met een gehoorbeperking.

Promotieonderzoek

Onderzoek naar de studie- en taalvaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking is juist in deze tijd van belang, mede beïnvloed door het samenvallen van een aantal ontwikkelingen. Door de invoering van de neonatale gehoorscreening in 2006 kan een gehoorverlies al op heel jonge leeftijd worden gedetecteerd. Een gehoorverlies kan leiden tot diverse beperkingen in het dagelijks leven. Zonder hulpmiddelen kunnen personen met een ernstig gehoorverlies normale conversatiespraak (variërend van 50 tot 70 dB) niet verstaan.

Technologische hulpmiddelen zoals een hoortoestel of een cochleair implantaat (CI), voor zeer slechthorenden/doven, bieden ondersteuningsmogelijkheden. Anders dan een hoortoestel, dat het geluid versterkt, brengt een CI het geluid over via elektroden in het slakkenhuis. Een CI wordt operatief geplaatst.

CI-dragers lijken zich op vele vlakken uitstekend te ontwikkelen en doen niet onder voor horende leeftijdsgenootjes. De successen in de taalontwikkeling zijn groot, zeker bij vroege implantatie. Lange-termijn voordelen van het CI, zoals een succesvolle doorstroom naar het (regulier) Hoger Onderwijs, zijn, dankzij een verbetering van de algehele educatieve vaardigheden en een grotere sociale zelfstandigheid, mogelijk en wenselijk sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs (2014). Maar welke ervaringen en taalvaardigheden spelen een rol voor jongeren met een gehoorbeperking en hoe leiden hun talenten tot studiesucces in het Hoger Onderwijs? Met deze vraag zal Kirsten zich de komende tijd bezighouden.

Minors

Betrokken bij de volgende minors

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.