Menu Zoeken English

Kirsten van den Heuij MA

Promovenda Studie- en taalvaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking

Kirsten van den Heuij rondde in 2012 de master Toegepaste Taalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam af. Om ervaring op te doen op het gebied van (taalkundig) onderzoek ging zij werken als onderzoeksassistent voor het Expertisecentrum Nederlands en het Meertens Instituut Amsterdam en later als junior onderzoeker voor een onderzoeksproject van de Universiteit Maastricht. Sinds 2013 combineert zij haar onderzoekstaken met haar werk als docent bij de opleiding Logopedie van Hogeschool Rotterdam.

In juni 2015 kreeg zij een aanloopvoucher van Hogeschool Rotterdam toegekend om het door haar ingediende onderzoeksvoorstel te verfijnen. In januari 2016 ontving Kirsten een promotievoucher om haar promotieonderzoek naar de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs voor jongeren met een gehoorbeperking te kunnen starten.

Promotieonderzoek

Onderzoek naar de studie- en taalvaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking is juist in deze tijd van belang, mede beïnvloed door het samenvallen van een aantal ontwikkelingen in de zorg en het onderwijs. Door de invoering van de neonatale gehoorscreening in 2006 kan een gehoorverlies al op heel jonge leeftijd worden gedetecteerd. Een gehoorverlies kan leiden tot diverse beperkingen in het dagelijks leven. Zonder hulpmiddelen kunnen personen met een ernstig gehoorverlies normale conversatiespraak (variërend van 50 tot 70 dB) niet verstaan.

Technologische hulpmiddelen zoals een hoortoestel of een cochleair implantaat (CI), voor zeer slechthorenden/doven, bieden ondersteuningsmogelijkheden. Anders dan een hoortoestel, dat het geluid versterkt aanbiedt aan het oor, brengt een CI het geluid direct over via elektroden in het slakkenhuis aan de gehoorzenuw.

CI-dragers lijken zich op vele vlakken uitstekend te ontwikkelen en doen niet onder voor horende leeftijdsgenootjes. De successen in de taalontwikkeling zijn groot, zeker bij vroege implantatie. Lange-termijn voordelen van het CI, zoals een succesvolle doorstroom naar het (regulier) Hoger Onderwijs, zijn, dankzij een verbetering van de algehele educatieve vaardigheden en een grotere sociale zelfstandigheid, mogelijk en wenselijk sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs (2014). Maar welke ervaringen en taalvaardigheden spelen een rol voor jongeren met een gehoorbeperking en hoe leiden hun talenten tot studiesucces in het Hoger Onderwijs? Met deze vraag zal Kirsten zich de komende tijd bezighouden.

 

 

Minors

Betrokken bij de volgende minors

Project(en)

Van Kirsten van den Heuij MA

Publicatie(s)

Van Kirsten van den Heuij MA

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen